Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Recht op geld - geld pakken

Doe nu de test om te kijken waar u recht op hebt.

Contact

De belastingdienst / toeslagen is te bereiken op 0800 - 0543 op werkdagen vanaf 08.00 uur. Dit nummer is maandag tot en donderdag tot 20.00 uur en op vrijdag tot 17.00 uur bereikbaar.

Link: Belastingdienst

Feedback

Als u antwoord wilt, gebruik dan het contactformulier.

3 maal 3 is: (anti-spam maatregel)
Verzenden
Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Inkomensafhankelijke combinatiekorting: dit is een tegemoetkoming voor werkende ouders met kinderen tot 12 jaar.

Wat zijn de voorwaarden?

U krijgt de inkomensafhankelijke combinatiekorting als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U hebt in het jaar van aangifte een kind dat op 1 januari van dat jaar jonger is dan 12 jaar.
  • Dit kind staat in het jaar van aangifte ten minste 6 maanden bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres.
  • Uw arbeidsinkomen is hoger dan € 4.814,00 of u krijgt de zelfstandigenaftrek (of kunt deze krijgen).
  • U hebt geen fiscale partner. Of u hebt wel een fiscale partner maar uw arbeidsinkomen is lager dan dat van uw fiscale partner. Is deze partner minder dan 6 maanden uw fiscale partner? Dan telt deze fiscale partner niet mee voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting.
Hoeveel kan ik ontvangen?

De inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt berekend over het arbeidsinkomen. De volgende inkomsten vallen onder het arbeidsinkomen:

  • winst uit onderneming vóór ondernemersaftrek en mkb-winstvrijstelling. Hierbij telt niet mee het deel van de winst dat u als medegerechtigde of als winstdelende schuldeiser had.
  • loon, ziektewetuitkering en andere inkomsten die u krijgt doordat u in loondienst bent en waarop uw werkgever loonheffing moet inhouden. Bent u geboren in 1949 of eerder? Dan telt het bedrag niet mee dat u uit de levensloopvoorziening krijgt omdat u gebruikmaakt van levensloopverlof.
  • fooien, aandelenoptierechten en andere inkomsten waarop uw werkgever geen loonheffing hoeft in te houden. Bijvoorbeeld het deel van de fooien waarop uw werkgever geen loonheffing inhoudt
  • vrijgestelde inkomsten uit loondienst als werknemer bij een internationale organisatie
  • buitenlandse inkomsten uit loondienst of een onderneming
  • inkomsten uit overig werk. Bijvoorbeeld inkomen dat u niet verdient bij een werkgever, maar met een freelanceopdracht. Het gaat echter niet om inkomsten die u krijgt omdat u onderdelen van uw vermogen, zoals een pand of geld, ter beschikking stelt aan een met u verbonden persoon, bijvoorbeeld uw fiscale partner.

Hebt u een fiscale partner en is het arbeidsinkomen van u en uw fiscale partner even hoog? Dan geldt de inkomensafhankelijke combinatiekorting alleen voor de oudste van u beiden.

Tabel inkomensafhankelijke combinatiekorting als u jonger bent dan de AOW-leeftijd

Arbeidsinkomen
meer dan
Arbeidsinkomen niet
meer dan

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

-

€ 4.814

Geen. Krijgt u zelfstandigenaftrek? Dan € 1.024.

€ 4.814

€ 32.539

€ 1.024 + 4% x (arbeidsinkomen - € 4.814)

€ 32.539

-

€ 2.133

Tabel inkomensafhankelijke combinatiekorting na het jaar waarin u de AOW-leeftijd hebt bereikt

Arbeidsinkomen
meer dan
Arbeidsinkomen niet
meer dan

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

-

€ 4.814

Geen. Krijgt u zelfstandigenaftrek? Dan € 520.

€ 4.814

€ 32.539

€ 520 + 2,026% x (arbeidsinkomen - € 4.814)

€ 32.539

-

€ 1.081

Hoe kan ik het aanvragen?

U kunt aanspraak maken op de (aanvullende) alleenstaandeouderkorting door dit op te geven bij uw belastingaangifte.

Waar vind ik meer informatie?

Laatste wijziging op 9 december 2014.