WIA WGA-uitkering

Afhankelijk van de vraag of u nog wel of niet kunt werken na uw ziekte, heeft u recht op een WGA-uitkering of een IVA-uitkering. Uitgangspunt van de WIA is dat u zoveel mogelijk probeert te werken als u kunt. Via de WGA krijgt u een uitkering als u door uw ziekte ten minste 35% arbeidsongeschikt bent. Bent u blijvend en volledig arbeidsongeschikt? Dan krijgt u een IVA-uitkering.

Nieuws

19/01/19 90 miljoen voor inzet technologie bij zorg thuis

07/01/19 Gratis ontwikkeladvies voor 45-plusser

28/12/18 Minder drempels om aan het werk te gaan23/12/18 Beeld wachttijden ggz verbeterd

20/12/18 Bezuinigingen WIA van tafel

20/11/18 Eenvoudiger aan het werk met een arbeidsbeperking

01/10/18 Kabinet zet in op betere gehandicaptenzorg

25/09/18 Eigen risico blijft komende jaren gelijk

10/07/18 Stimulans Wajongers die willen werken of studeren

02/07/18 Door banenafspraak weer meer werk voor mensen met beperking

28/06/18 Minister verbetert transparantie zorgverzekeringen

09/02/18 Vergoeding vervangende geneesmiddelen

14/12/17 Werken met een arbeidsbeperking levert meer op dan bijstand

17/11/17 Kabinet verlaagt eigen bijdragen voor langdurige zorg

03/11/17 Lagere eigen bijdrage langdurige zorg

13/07/17 Borstkankermiddel Palbociclib in basispakket

06/07/17 12,5 miljoen euro om werknemers gezond te houden

13/06/17 Digitale toolkit ‘Nieuwe Arbowet’

01/06/17 Zorgakkoord huisartsen en multidisciplinaire zorg

21/02/17 Onderzoeken naar gezondheidsverschillen tussen mannen en vrouwen

25/01/17 ‘Gezondheid, daar kun je wat van maken!’

17/01/17 Eigen bijdrage minder gestegen dan verwacht

28/12/16 Nieuwe behandeling Hepatitis C in basispakket

23/12/16 Maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 1 januari 2017

21/12/16 Extra geld voor begeleiding naar werk bij psychische aandoening

12/12/16 verdachten aangehouden in onderzoek naar PGB-fraude

29/11/16 Afspraak: Verspilling medicijnen voorkomen door korter voorschrijven

14/11/16 Rol leidinggevende cruciaal bij voorkomen burn-outs

03/09/16 Zenuwstimulatie bij verstopping darmen in basispakket

01/07/16 Zorg mensen met beperking voorbereiden op toekomst

28/06/16 Binnen EU 3.750 meldingen disfunctionerende zorgverleners

16/06/16 Van Rijn snoeit in zorgregels

14/03/16 Let op: valse mail van het Ministerie van Volksgezondheid in omloop

16/02/16 PGB verankerd in zorgverzekeringswet

28/01/16 Minder schuld is minder boete in nieuwe fraudewet

01/01/16 Wijzigingen uitkeringen

17/12/15 Veranderingen 2016: AOW-gerechtigde leeftijd


Voorwaarden

Bent u 2 jaar of langer ziek en kunt u (in de toekomst) nog werken? Dan krijgt u mogelijk een WGA-uitkering. De WGA kent drie uitkeringen:

 • De loongerelateerde WGA-uitkering (de LGU)
 • De loonaanvullende WGA-uitkering (de LAU)
 • De WGA vervolguitkering (de VVU)
  • Loongerelateerde WGA-uitkering

   Als u recht heeft op WGA, krijgt u meestal eerst een loongerelateerde-uitkering. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u:

   • door uw ziekte minstens 35% arbeidsongeschikt zijn. Uw arbeidsongeschiktheid is niet blijvend en volledig;
   • in 26 van de laatste 36 weken voordat u recht kreeg op een WGA-uitkering, gewerkt hebben (referte-eis). Hoe lang u de uitkering ontvangt, hangt af van hoe lang u heeft gewerkt. U ontvangt minimaal 3 en maximaal 38 maanden een loongerelateerde WGA-uitkering.

   WGA-loonaanvulling of vervolguitkering

   Na de loongerelateerde WGA-uitkering komt u in aanmerking voor een loonaanvulling of een vervolguitkering. Ook wanneer u geen recht had op de loongerelateerde WGA-uitkering omdat u niet voldeed aan de referte-eis. Als u ten minste 80% arbeidsongeschikt bent, ontvangt u een loonaanvulling. Bent u minstens 35% maar minder dan 80% arbeidsongeschikt? Dan bepaalt uw inkomen op welke uitkering u recht heeft:

   • U verdient ten minste 50% van wat uitvoeringsorganisatie UWV zegt dat u nog kunt verdienen: u krijgt een loonaanvullingsuitkering.
   • U verdient minder dan 50% van wat uitvoeringsorganisatie UWV zegt dat u nog kunt verdienen: u krijgt een vervolguitkering.

   Wat kan ik ontvangen?

   Berekening WIA-maandloon

   1. Uw jaarloon delen door 261 (= dagloon)
   2. Dagloon (maximaal € 211,42) maal 21,75

   Voorbeeld: Henk verdiende 30.000 bruto per jaar in het jaar (= refertejaar) dat hij ziek werd. Zijn WIA-dagloon wordt dus 30.000 delen door 261 = 114,95 euro. Zijn WIA-maandloon is 114,95 maal 21,75 = 2.500 euro.

   Berekening loongerelateerde uitkering (LGU)

   • Eerste twee maanden 75% van uw WIA-maandloon min 75% aftrek van wat u zelf verdient.
   • Vanaf derde maand 70% van uw WIA-maandloon min 70% aftrek van wat u zelf verdient.
   • Maximaal 38 maanden uitkering: afhankelijk van uw leeftijd (gerekend vanaf uw 18e jaar tot 1997), en het aantal jaren dat u gewerkt hebt (van 1998 tot en met 2015). Bij meer dan 24 jaar arbeidsverleden, wordt er per kwartaal vanaf 1 januari 2016 een maand uitkering afgetrokken.

   Voorbeeld: Henk's WIA-maandloon is 2.500 euro. Zijn loongerelateerde uitkering is de eerste twee maanden 75% van 2500 = 1.875 euro en daarna 70% van 2500 = 1750 euro per maand.

   Henk kreeg in mei 2016 voor het eerst de loongerelateerde uitkering. Henk is 40 jaar. Henk krijgt dus: 3 (=aantal jaren vanaf zijn 18e tot 1997) + 17 (= arbeidsjaren van 1998 tot 2015) = 20 arbeidsjaren en dus 20 maanden loongerelateerde uitkering.

   Als Henk in de periode 1998-2015 twee jaar niet had gewerkt, had hij 20 - 2 = 18 maanden uitkering gekregen.

   En als Henk 50 is in plaats van 40 jaar, had hij meer dan 24 jaar arbeidsverleden gehad en had hij een extra aftrek gehad van 2 maanden (mei 2016 is in het tweede kwartaal vanaf 1 januari 2016).

   Gelukkig kan Henk nog wel wat verdienen. Henk verdient sinds zijn uitkering nog 1500 euro per maand. Dit zorgt voor een aftrek van zijn uitkering van 75% van 1500 = 1125 euro, dus zijn uitkering wordt dan 1875 - 1125 = 750 euro. Hij krijgt dan per maand: 1500 (loon) + 750 (uitkering) = 2250 euro in totaal.
   Vanaf de derde maand is dit percentage 70%. Zijn uitkering wordt dan: 1750 (=70% van 2500) - 1050 (= 70% van zelfverdiende 1500) = 700. Hij ontvangt vanaf de derde maand dus: 1500 (loon) + 700 (uitkering) = 2200 euro per maand.

   Berekening loonaanvullingsuitkering (LAU)

   Bij de loonaanvullingsuitkering wordt ook gekeken naar wat u zou kunnen verdienen volgens UWV-arbeidsdeskundige. Er zijn twee situaties:

   • U verdient tussen 50% en 100% van wat u volgens de arbeidsdeskundige zou kunnen verdienen. Uw uitkering is 70% van uw WIA-maandloon min 70% van het bedrag dat u volgens de arbeidsdeskundige kunt verdienen.
   • U verdient meer dan 100% van wat u volgens de arbeidsdeskundige zou kunnen verdienen. Uw uitkering is 70% van uw WIA-maandloon min 70% van het bedrag dat u verdient.

   Voorbeeld: Henk krijgt geen loongerelateerde uitkering meer, zijn maanden zijn op. Hij verdient nog steeds 1500 euro per maand. Volgens zijn UWV-arbeidsdeskundige kan hij 2000 euro verdienen. Henk ontvangt dus: 1750 (=70% van zijn WIA-maandloon) - 1400 (=70% van 2000) = 350 euro per maand uitkering.

   Zijn uitkering was de eerste twee maanden 750 euro (loongerelateerde uitkering), daarna 700 euro (loongerelateerde uitkering) en nu 350 euro (loonaanvullingsuitkering) per maand.

   Tabel: Hoogte vervolguitkering (VVU)
   ArbeidsongeschiktheidspercentageHoogte uitkering
   35 tot 45% 28% van het minimumloon
   (= € 446,38)
   45 tot 55% 35% van het minimumloon
   (= € 557,97)
   55 tot 65% 42% van het minimumloon
   (= € 669,56)
   65 tot 80% 50,75% van het minimumloon
   (= € 809,06)

   Hoe kan ik het aanvragen?

   U kunt een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV.

   Meer informatie

   Thema's

   Thema: Werk en ontslag
   Thema: Ziekte

   Gerelateerde regelingen

   Regeling: Ziektewet
   Regeling: WAO-uitkering

   Vragen?

   UWV

   Het UWV is bereikbaar voor werknemers, zelfstandigen en uitkeringsgerechtigden op 0900-9294 (lokaal tarief) op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur.

   UWV   laatst gewijzigd op 01-03-16

   Fout gevonden? Alvast bedankt voor het melden!

Recht op geld - test


Getipt door:
 • Telegraaf
 • AD
 • ING
 • Vara Kassa
 • Margriet
 • Libelle
 • Plus
 • Nibud
 • Anbo
 • Nestor
 • Elsevier
 • Panorama
 • Ouders.nl
 • Zin

Initiatief van Ravi van Leeuwen


Winkelmandje (leeg)

Naar Bespaarboeken

Vragen?

UWV

Het UWV is bereikbaar voor werknemers, zelfstandigen en uitkeringsgerechtigden op 0900-9294 (lokaal tarief) op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur.

UWV
Marieke
Henselmans