Aftrek ziektekosten

Als u zorgkosten hebt, mag u bepaalde kosten aftrekken. Wij noemen dit de specifieke zorgkosten. Specifieke zorgkosten zijn ziektekosten zoals kosten voor medicijnen, maar bijvoorbeeld ook kosten voor hulpmiddelen. In het overzicht zorgkosten ziet u welke kosten aftrekbaar zijn.

Nieuws

19/01/19 90 miljoen voor inzet technologie bij zorg thuis

28/12/18 Minder drempels om aan het werk te gaan

23/12/18 Beeld wachttijden ggz verbeterd20/12/18 Bezuinigingen WIA van tafel

20/11/18 Eenvoudiger aan het werk met een arbeidsbeperking

01/10/18 Kabinet zet in op betere gehandicaptenzorg

25/09/18 Eigen risico blijft komende jaren gelijk

28/06/18 Minister verbetert transparantie zorgverzekeringen

09/02/18 Vergoeding vervangende geneesmiddelen

17/11/17 Kabinet verlaagt eigen bijdragen voor langdurige zorg

03/11/17 Lagere eigen bijdrage langdurige zorg

13/07/17 Borstkankermiddel Palbociclib in basispakket

06/07/17 12,5 miljoen euro om werknemers gezond te houden

13/06/17 Digitale toolkit ‘Nieuwe Arbowet’

01/06/17 Zorgakkoord huisartsen en multidisciplinaire zorg

21/02/17 Onderzoeken naar gezondheidsverschillen tussen mannen en vrouwen

25/01/17 ‘Gezondheid, daar kun je wat van maken!’

17/01/17 Eigen bijdrage minder gestegen dan verwacht

28/12/16 Nieuwe behandeling Hepatitis C in basispakket

21/12/16 Extra geld voor begeleiding naar werk bij psychische aandoening

12/12/16 verdachten aangehouden in onderzoek naar PGB-fraude

29/11/16 Afspraak: Verspilling medicijnen voorkomen door korter voorschrijven

14/11/16 Rol leidinggevende cruciaal bij voorkomen burn-outs

03/09/16 Zenuwstimulatie bij verstopping darmen in basispakket

01/07/16 Zorg mensen met beperking voorbereiden op toekomst

28/06/16 Binnen EU 3.750 meldingen disfunctionerende zorgverleners

16/06/16 Van Rijn snoeit in zorgregels

14/03/16 Let op: valse mail van het Ministerie van Volksgezondheid in omloop

16/02/16 PGB verankerd in zorgverzekeringswet

28/01/16 Minder schuld is minder boete in nieuwe fraudewet

01/01/16 Wijzigingen uitkeringen

17/12/15 Veranderingen 2016: AOW-gerechtigde leeftijd


Voorwaarden

Als u zorgkosten aftrekt, moet u rekening houden met de volgende voorwaarden:

 • U mag alleen kosten aftrekken die u maakt in verband met ziekte of invaliditeit.
 • U mag de kosten alleen aftrekken in het jaar waarin u die kosten hebt betaald.
 • U mag alleen het deel van de kosten aftrekken waarvoor u geen vergoeding kunt krijgen van bijvoorbeeld de (aanvullende) zorgverzekering of de bijzondere bijstand. Als u de kosten eerst zelf betaalt en later een vergoeding van bijvoorbeeld uw zorgverzekeraar krijgt, mag u (dat deel van) de kosten niet aftrekken.

Wat kan ik ontvangen?

In de onderstaande tabel staat een overzicht van veel voorkomende zorgkosten voor de jaren 2014 tot en met 2016. Hierbij is per jaar aangegeven of de kosten aftrekbaar, deels aftrekbaar of niet aftrekbaar zijn.

Tabel: Overzicht zorgkosten 2014-2016
Soortkosten201420152016
Premies voor de ziektekosten- of zorgverzekering (zowel basispremie als aanvullende premies) Niet aftrekbaar Niet aftrekbaar Niet aftrekbaar
Wettelijke eigen bijdrage CAK Niet aftrekbaar Niet aftrekbaar Niet aftrekbaar
Eigen bijdrage Zorgverzekeringswet Niet aftrekbaar Niet aftrekbaar Niet aftrekbaar
Wettelijk verplicht eigen risico Niet aftrekbaar Niet aftrekbaar Niet aftrekbaar
Vrijwillig eigen risico Niet aftrekbaar Niet aftrekbaar Niet aftrekbaar
Genees- of heelkundige hulp:
Verpleging in een ziekenhuis of een andere instelling Aftrekbaar Aftrekbaar Aftrekbaar
Kosten van huisarts, tandarts, fysiotherapie of specialist Aftrekbaar Aftrekbaar Aftrekbaar
Behandelingen op voorschrift en onder begeleiding van een arts zoals acupunctuur, revalidatie en homeopathie Aftrekbaar Aftrekbaar Aftrekbaar
Kosten van een behandeling door een paramedicus zonder doorverwijzing van een arts Aftrekbaar onder voorwaarden Aftrekbaar onder voorwaarden Aftrekbaar onder voorwaarden
Kosten voor geestelijke gezondheidszorg voor een persoon jonger dan 18 jaar Aftrekbaar Niet aftrekbaar Niet aftrekbaar
Kosten voor dyslexiezorg voor een persoon jonger dan 18 jaar Aftrekbaar Niet aftrekbaar Niet aftrekbaar
Kosten voor een combinatietest in het kader van prenatale screening indien er geen sprake is van medische indicatie Aftrekbaar Niet aftrekbaar Niet aftrekbaar
Kosten van een ivf-behandeling Aftrekbaar onder voorwaarden Aftrekbaar onder voorwaarden Aftrekbaar onder voorwaarden
Door een arts voorgeschreven medicijnen (ook homeopathische middelen) Aftrekbaar Aftrekbaar Aftrekbaar
Hulpmiddelen:
Steunzolen, kunstgebitten en prothesen Aftrekbaar Aftrekbaar Aftrekbaar
Rollator, looprek, krukken, loophulp met 3 of 4 poten, elleboogkruk, okselkruk of onderarmschaalkruk, gipssteun Niet aftrekbaar Niet aftrekbaar Niet aftrekbaar
Scootmobiel en rolstoel Niet aftrekbaar (alleen de afschrijving is nog aftrekbaar) Niet aftrekbaar (alleen de afschrijving is nog aftrekbaar) Niet aftrekbaar (alleen de afschrijving is nog aftrekbaar)
Gehoorapparaten Aftrekbaar onder voorwaarden Aftrekbaar onder voorwaarden Aftrekbaar onder voorwaarden
Aanpassingen op medisch voorschrift aan uw (huur)woning, woonwagen, woonboot Niet aftrekbaar Niet aftrekbaar Niet aftrekbaar
Andere aanpassingen, bijvoorbeeld aan een auto of fiets Aftrekbaar Aftrekbaar Aftrekbaar
Vervoer:
Vervoerskosten naar een arts of ziekenhuis Werkelijke uitgaven per kilometer aftrekbaar Werkelijke uitgaven per kilometer aftrekbaar Werkelijke uitgaven per kilometer aftrekbaar
Reiskosten voor ziekenbezoek (Vaste) bedragen aftrekbaar onder voorwaarden (Vaste) bedragen aftrekbaar onder voorwaarden (Vaste) bedragen aftrekbaar onder voorwaarden
Hogere vervoerskosten door ziekte of handicap Aftrekbaar Aftrekbaar Aftrekbaar
Dieetkosten Vast bedrag per dieet aftrekbaar Vast bedrag per dieet aftrekbaar Vast bedrag per dieet aftrekbaar
Extra gezinshulp vanwege ziekte of invaliditeit Deels aftrekbaar Deels aftrekbaar Deels aftrekbaar
Extra kleding en beddengoed (Vaste) bedragen aftrekbaar onder voorwaarden (Vaste) bedragen aftrekbaar onder voorwaarden (Vaste) bedragen aftrekbaar onder voorwaarden

Hoe kan ik het aanvragen?

Hebt u kosten gemaakt die (deels) aftrekbaar zijn? Dan kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

Meer informatie


Thema's

Thema: Ziekte

Gerelateerde regelingen

Regeling: Ziektewet

Vragen?

Belastingdienst

De belastingdienst / toeslagen is te bereiken op 0800 - 0543 op werkdagen vanaf 08.00 uur. Dit nummer is maandag tot en donderdag tot 20.00 uur en op vrijdag tot 17.00 uur bereikbaar. 

Belastingdienstlaatst gewijzigd op 01-02-16

Fout gevonden? Alvast bedankt voor het melden!

Recht op geld - test


Getipt door:
 • Telegraaf
 • AD
 • ING
 • Vara Kassa
 • Margriet
 • Libelle
 • Plus
 • Nibud
 • Anbo
 • Nestor
 • Elsevier
 • Panorama
 • Ouders.nl
 • Zin

Initiatief van Ravi van Leeuwen


Winkelmandje (leeg)

Naar Bespaarboeken

Vragen?

Belastingdienst

De belastingdienst / toeslagen is te bereiken op 0800 - 0543 op werkdagen vanaf 08.00 uur. Dit nummer is maandag tot en donderdag tot 20.00 uur en op vrijdag tot 17.00 uur bereikbaar. 

Belastingdienst
Marieke
Henselmans