Toeslagenwet

<p>Het sociaal minimum is het bedrag dat u ten minste nodig heeft om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien. De Toeslagenwet vult een aantal uitkeringen aan tot het sociaal minimum. Hiervoor worden normbedragen vastgesteld. Deze worden 2 keer per jaar aangepast. Als het totale inkomen van u en uw partner lager is dan het sociaal minimum, krijgt u mogelijk een toeslag op uw inkomen.</p>

Nieuws

19/01/19 90 miljoen voor inzet technologie bij zorg thuis

07/01/19 Gratis ontwikkeladvies voor 45-plusser

28/12/18 Minder drempels om aan het werk te gaan23/12/18 Beeld wachttijden ggz verbeterd

20/12/18 Bezuinigingen WIA van tafel

20/11/18 Eenvoudiger aan het werk met een arbeidsbeperking

16/11/18 Gerichte aanpak om achterstand op de arbeidsmarkt te verkleinen

01/10/18 Kabinet zet in op betere gehandicaptenzorg

01/10/18 Strengere aanpak ww-fraude arbeidsmigranten

25/09/18 Eigen risico blijft komende jaren gelijk

10/07/18 Stimulans Wajongers die willen werken of studeren

02/07/18 Door banenafspraak weer meer werk voor mensen met beperking

28/06/18 Minister verbetert transparantie zorgverzekeringen

14/06/18 Meer verlof voor partner

09/02/18 Vergoeding vervangende geneesmiddelen

06/02/18 Ambachtsacademie voor werkloze 50plussers

05/02/18 Ruim baan voor ambitie, ook met een arbeidsbeperking

25/01/18 Ruim 12.500 extra banen dankzij buitenlandse investeringen

21/12/17 Laagste werkloosheid in 8 jaar

14/12/17 Werken met een arbeidsbeperking levert meer op dan bijstand

17/11/17 Kabinet verlaagt eigen bijdragen voor langdurige zorg

03/11/17 Lagere eigen bijdrage langdurige zorg

02/10/17 Extra geld voor scholing werkzoekenden aardbevingsgebied

21/09/17 Laagste werkloosheid in 6 jaar

07/09/17 Groen licht voor aanvulling ww

13/07/17 Borstkankermiddel Palbociclib in basispakket

06/07/17 12,5 miljoen euro om werknemers gezond te houden

13/06/17 Digitale toolkit ‘Nieuwe Arbowet’

01/06/17 Zorgakkoord huisartsen en multidisciplinaire zorg

21/02/17 Onderzoeken naar gezondheidsverschillen tussen mannen en vrouwen

16/02/17 Laagste werkloosheid in 5 jaar

25/01/17 ‘Gezondheid, daar kun je wat van maken!’

17/01/17 Eigen bijdrage minder gestegen dan verwacht

28/12/16 Nieuwe behandeling Hepatitis C in basispakket

23/12/16 Maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 1 januari 2017

21/12/16 Extra geld voor begeleiding naar werk bij psychische aandoening

12/12/16 verdachten aangehouden in onderzoek naar PGB-fraude

29/11/16 Afspraak: Verspilling medicijnen voorkomen door korter voorschrijven

14/11/16 Rol leidinggevende cruciaal bij voorkomen burn-outs

20/10/16 Laagste werkloosheid in 4 jaar

03/09/16 Zenuwstimulatie bij verstopping darmen in basispakket

01/07/16 Zorg mensen met beperking voorbereiden op toekomst

30/06/16 Kabinet vraagt SER advies kinderarmoede

28/06/16 Binnen EU 3.750 meldingen disfunctionerende zorgverleners

16/06/16 Van Rijn snoeit in zorgregels

20/05/16 166 miljoen euro subsidie beschikbaar voor nieuw tijdvak Actieve Inclusie

28/04/16 Meer hulp voor ontslagen winkelmedewerkers

14/03/16 Let op: valse mail van het Ministerie van Volksgezondheid in omloop

16/02/16 PGB verankerd in zorgverzekeringswet

11/02/16 Internetconsultatie wetsvoorstel financiering kinderopvang

28/01/16 Minder schuld is minder boete in nieuwe fraudewet

24/01/16 Sectorplan biedt baankansen voor 800 werkzoekenden in grensstreek

01/01/16 Wijzigingen uitkeringen

01/01/16 Wijzigingen WW

17/12/15 Veranderingen 2016: wet werk en zekerheid

17/12/15 Veranderingen 2016: AOW-gerechtigde leeftijd


Voorwaarden

U kunt in aanmerking komen voor een toeslag als u een uitkering hebt op grond van de:

 • Ziektewet (ZW)
 • Werkloosheidswet (WW)
 • Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong)
 • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
 • Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen (Wamil)
 • Inkomensvoorziening voor oudere werklozen (IOW)
 • Wet arbeid en zorg. Op een uitkering in verband met zwangerschap, bevalling en adoptie is een aanvulling mogelijk.

Ook als uw werkgever u in het tweede ziektejaar niet meer dan zeventig procent van het loon betaalt, kunt u in aanmerking komen voor een toeslag.

Uw totale inkomen mag niet te hoog zijn. U kunt recht hebben op de toeslag als:

 • u getrouwd bent of samenwoont en uw gezamenlijke inkomen is lager dan het bruto minimumloon;
 • u alleenstaand bent en een kind hebt jonger dan achttien jaar en uw inkomen is lager dan negentig procent van het bruto minimumloon
 • u alleenstaand bent en uw inkomen lager is dan zeventig procent van het bruto minimumloon

U hebt geen recht op een toeslag als u:

 • jonger bent dan 21 jaar en thuiswoont
 • getrouwd bent met een partner die na 31 december 1971 is geboren en geen kinderen hebt onder de twaalf jaar.

Per 1 juli 2016 wordt de kostendelersnorm ingevoerd in de Toeslagenwet. De kostendelersnorm gaat ervan uit dat (meerderjarige) mensen die samenwonen, kosten zoals huur, gas, licht en water delen. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van de uitkering of toeslag.

Wat kan ik ontvangen?

De toeslag vult de uitkering aan tot het normbedrag. De hoogte van de toeslag is het verschil tussen het normbedrag en het inkomen.

Als inkomen telt alles mee wat de aanvrager en de partner met werken verdienen en vrijwel alle uitkeringen. Vermogen, zoals een eigen huis of spaargeld, blijft buiten beschouwing. Bij de berekening van het recht op toeslag blijft een gedeelte van het arbeidsinkomen (ten hoogste 15% van het minimumloon) buiten beschouwing gedurende maximaal twee jaar.

Let op: als alleenstaande ouder krijgt u de toeslag voor alleenstaanden. Dit is in plaats van de toeslag voor alleenstaande ouders. Daarnaast heeft u dan nog recht op extra kindgebonden budget.

Tabel: Bruto normbedragen Toeslagenwet (per 1 januari 2016)
uw situatienormbedrag per dagnormbedrag per week
Gehuwd/samenwonend € 73,30 € 366,50
Alleenstaande van 23 jaar en ouder € 54,13 € 270,65
Alleenstaande van 22 jaar € 54,13 € 270,65
Alleenstaande van 21 jaar € 43,54 € 217,70
Alleenstaande van 20 jaar € 35,32 € 176,60
Alleenstaande van 19 jaar € 27,04 € 135,20
Alleenstaande van 18 jaar € 22,64 € 113,20

Hoe kan ik het aanvragen?

Meer informatie

Thema's

Thema: Buitenland

Gerelateerde regelingen

Regeling: Werkloosheidswet (WW - uitkering)
Regeling: IOW
Regeling: Wajong
Regeling: Ziektewet
Regeling: WAO-uitkering

Vragen?

UWV

Het UWV is bereikbaar voor werknemers, zelfstandigen en uitkeringsgerechtigden op 0900-9294 (lokaal tarief) op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur.

UWVlaatst gewijzigd op 18-02-16

Fout gevonden? Alvast bedankt voor het melden!

Recht op geld - test


Getipt door:
 • Telegraaf
 • AD
 • ING
 • Vara Kassa
 • Margriet
 • Libelle
 • Plus
 • Nibud
 • Anbo
 • Nestor
 • Elsevier
 • Panorama
 • Ouders.nl
 • Zin

Initiatief van Ravi van Leeuwen


Winkelmandje (leeg)

Naar Bespaarboeken

Vragen?

UWV

Het UWV is bereikbaar voor werknemers, zelfstandigen en uitkeringsgerechtigden op 0900-9294 (lokaal tarief) op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur.

UWV
Marieke
Henselmans