Toeslagenwet*

<p>Het sociaal minimum is het bedrag dat u ten minste nodig heeft om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien. De Toeslagenwet vult een aantal uitkeringen aan tot het sociaal minimum. Hiervoor worden normbedragen vastgesteld. Deze worden 2 keer per jaar aangepast. Als het totale inkomen van u en uw partner lager is dan het sociaal minimum, krijgt u mogelijk een toeslag op uw inkomen.</p>

Nieuws

21/02/17 Onderzoeken naar gezondheidsverschillen tussen mannen en vrouwen

16/02/17 Laagste werkloosheid in 5 jaar

25/01/17 ‘Gezondheid, daar kun je wat van maken!’
Voorwaarden

U kunt in aanmerking komen voor een toeslag als u een uitkering hebt op grond van de:

 • Ziektewet (ZW)
 • Werkloosheidswet (WW)
 • Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong)
 • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
 • Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen (Wamil)
 • Inkomensvoorziening voor oudere werklozen (IOW)
 • Wet arbeid en zorg. Op een uitkering in verband met zwangerschap, bevalling en adoptie is een aanvulling mogelijk.

Ook als uw werkgever u in het tweede ziektejaar niet meer dan zeventig procent van het loon betaalt, kunt u in aanmerking komen voor een toeslag.

Uw totale inkomen mag niet te hoog zijn. U kunt recht hebben op de toeslag als:

 • u getrouwd bent of samenwoont en uw gezamenlijke inkomen is lager dan het bruto minimumloon;
 • u alleenstaand bent en een kind hebt jonger dan achttien jaar en uw inkomen is lager dan negentig procent van het bruto minimumloon
 • u alleenstaand bent en uw inkomen lager is dan zeventig procent van het bruto minimumloon

U hebt geen recht op een toeslag als u:

 • jonger bent dan 21 jaar en thuiswoont
 • getrouwd bent met een partner die na 31 december 1971 is geboren en geen kinderen hebt onder de twaalf jaar.

Per 1 juli 2016 wordt de kostendelersnorm ingevoerd in de Toeslagenwet. De kostendelersnorm gaat ervan uit dat (meerderjarige) mensen die samenwonen, kosten zoals huur, gas, licht en water delen. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van de uitkering of toeslag.

Wat kan ik ontvangen?

De toeslag vult de uitkering aan tot het normbedrag. De hoogte van de toeslag is het verschil tussen het normbedrag en het inkomen.

Als inkomen telt alles mee wat de aanvrager en de partner met werken verdienen en vrijwel alle uitkeringen. Vermogen, zoals een eigen huis of spaargeld, blijft buiten beschouwing. Bij de berekening van het recht op toeslag blijft een gedeelte van het arbeidsinkomen (ten hoogste 15% van het minimumloon) buiten beschouwing gedurende maximaal twee jaar.

Let op: als alleenstaande ouder krijgt u de toeslag voor alleenstaanden. Dit is in plaats van de toeslag voor alleenstaande ouders. Daarnaast heeft u dan nog recht op extra kindgebonden budget.

Tabel: Bruto normbedragen Toeslagenwet (per 1 januari 2016)
uw situatienormbedrag per dagnormbedrag per week
Gehuwd/samenwonend € 71,34 € 356,70
Alleenstaande van 23 jaar en ouder € 53,28 € 266,40
Alleenstaande van 22 jaar € 42,32 € 211,60
Alleenstaande van 21 jaar € 35,68 € 178,40
Alleenstaande van 20 jaar € 29,70 € 148,50
Alleenstaande van 19 jaar € 24,93 € 124,65
Alleenstaande van 18 jaar € 21,47 € 107,35

Hoe kan ik het aanvragen?

Meer informatie

Thema's

Thema: Buitenland

Gerelateerde regelingen

Regeling: Werkloosheidswet (WW - uitkering)
Regeling: IOW
Regeling: Wajong*
Regeling: Ziektewet
Regeling: WAO-uitkering*

Vragen?

UWV

Het UWV is bereikbaar voor werknemers, zelfstandigen en uitkeringsgerechtigden op 0900-9294 (lokaal tarief) op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur.

UWVlaatst gewijzigd op 18-02-16

Fout gevonden? Alvast bedankt voor het melden!

Recht op geld - test


Getipt door:
 • Telegraaf
 • AD
 • ING
 • Vara Kassa
 • Margriet
 • Libelle
 • Plus
 • Nibud
 • Anbo
 • Nestor
 • Elsevier
 • Panorama
 • Ouders.nl
 • Zin

Initiatief van Ravi van Leeuwen


Winkelmandje (leeg)

Naar Bespaarboeken

BS_19_NL_300x250.gif

Vragen?

UWV

Het UWV is bereikbaar voor werknemers, zelfstandigen en uitkeringsgerechtigden op 0900-9294 (lokaal tarief) op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur.

UWV
Marieke
Henselmans