WAO-uitkering

Er zijn 2 soorten WAO-uitkeringen: de tijdelijke loondervingsuitkering WAO en de vervolguitkering WAO. De hoogte van de uitkeringen is verschillend.

U bent vóór 1 januari 2004 ziek geworden en heeft een WAO-uitkering. WAO betekent: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. U houdt deze uitkering zolang uw situatie niet verandert en u aan de voorwaarden voldoet.

Heeft u géén WAO-uitkering, maar had u eerder wel een WAO-uitkering? Als uw gezondheid slechter wordt, dan kunt u misschien opnieuw WAO krijgen. Een vervolguitkering WAO krijgt u na afloop van de loondervingsuitkering WAO en is meestal lager.

Nieuws

19/01/19 90 miljoen voor inzet technologie bij zorg thuis

28/12/18 Minder drempels om aan het werk te gaan

23/12/18 Beeld wachttijden ggz verbeterd20/12/18 Bezuinigingen WIA van tafel

20/11/18 Eenvoudiger aan het werk met een arbeidsbeperking

01/10/18 Kabinet zet in op betere gehandicaptenzorg

25/09/18 Eigen risico blijft komende jaren gelijk

02/07/18 Door banenafspraak weer meer werk voor mensen met beperking

28/06/18 Minister verbetert transparantie zorgverzekeringen

09/02/18 Vergoeding vervangende geneesmiddelen

14/12/17 Werken met een arbeidsbeperking levert meer op dan bijstand

17/11/17 Kabinet verlaagt eigen bijdragen voor langdurige zorg

03/11/17 Lagere eigen bijdrage langdurige zorg

13/07/17 Borstkankermiddel Palbociclib in basispakket

06/07/17 12,5 miljoen euro om werknemers gezond te houden

13/06/17 Digitale toolkit ‘Nieuwe Arbowet’

01/06/17 Zorgakkoord huisartsen en multidisciplinaire zorg

21/02/17 Onderzoeken naar gezondheidsverschillen tussen mannen en vrouwen

25/01/17 ‘Gezondheid, daar kun je wat van maken!’

17/01/17 Eigen bijdrage minder gestegen dan verwacht

28/12/16 Nieuwe behandeling Hepatitis C in basispakket

21/12/16 Extra geld voor begeleiding naar werk bij psychische aandoening

12/12/16 verdachten aangehouden in onderzoek naar PGB-fraude

29/11/16 Afspraak: Verspilling medicijnen voorkomen door korter voorschrijven

14/11/16 Rol leidinggevende cruciaal bij voorkomen burn-outs

03/09/16 Zenuwstimulatie bij verstopping darmen in basispakket

01/07/16 Zorg mensen met beperking voorbereiden op toekomst

28/06/16 Binnen EU 3.750 meldingen disfunctionerende zorgverleners

16/06/16 Van Rijn snoeit in zorgregels

14/03/16 Let op: valse mail van het Ministerie van Volksgezondheid in omloop

16/02/16 PGB verankerd in zorgverzekeringswet

28/01/16 Minder schuld is minder boete in nieuwe fraudewet

01/01/16 Wijzigingen uitkeringen

17/12/15 Veranderingen 2016: AOW-gerechtigde leeftijd


Voorwaarden

 • U bent vóór 1 januari 2004 ziek geworden
 • U heeft al een WAO-uitkering
 • Uw situatie is sinds laatste keuring niet veranderd

Wat kan ik ontvangen?

Tijdelijke loondervingsuitkering WAO

De tijdelijke loondervingsuitkering kunt u alleen krijgen als u ouder bent dan 33 jaar. Deze uitkering is gebaseerd op het loon dat u verdiende voordat u een WAO-uitkering kreeg. Als u volledig arbeidsongeschikt bent, krijgt u maximaal 75% van het vroegere dagloon. Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, is het percentage lager.

Hoelang u uw tijdelijke loondervingsuitkering krijgt, hangt af van uw leeftijd op de eerste dag waarop uw WAO-uitkering inging.

Vervolguitkering WAO

Een vervolguitkering WAO krijgt u na afloop van de loondervingsuitkering WAO en is meestal lager. Dat komt omdat we bij het berekenen van uw vervolguitkering WAO nog maar voor een deel rekening houden met uw vroegere dagloon.

Uw vervolguitkering houdt u zolang uw situatie niet verandert en u aan de voorwaarden voldoet.

Hoe kan ik het aanvragen?

Deze uitkering kunt u aanvragen bij UWV.

Meer informatie

Thema's

Thema: Buitenland
Thema: Verzekeren
Thema: Werk en ontslag
Thema: Ziekte

Gerelateerde regelingen

Regeling: Ziektewet

Vragen?

UWV

Het UWV is bereikbaar voor werknemers, zelfstandigen en uitkeringsgerechtigden op 0900-9294 (lokaal tarief) op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur.

UWVlaatst gewijzigd op 18-02-16

Fout gevonden? Alvast bedankt voor het melden!

Recht op geld - test


Getipt door:
 • Telegraaf
 • AD
 • ING
 • Vara Kassa
 • Margriet
 • Libelle
 • Plus
 • Nibud
 • Anbo
 • Nestor
 • Elsevier
 • Panorama
 • Ouders.nl
 • Zin

Initiatief van Ravi van Leeuwen


Winkelmandje (leeg)

Naar Bespaarboeken

Vragen?

UWV

Het UWV is bereikbaar voor werknemers, zelfstandigen en uitkeringsgerechtigden op 0900-9294 (lokaal tarief) op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur.

UWV
Marieke
Henselmans