Bijstand

Bijstand is er voor mensen die niet genoeg inkomen of vermogen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. En ook niet in aanmerking komen voor een andere uitkering. Met een bijstandsuitkering kunnen zij de periode overbruggen totdat zij weer betaald werk vinden. De gemeente helpt bij het vinden van geschikt werk en zorgt voor een uitkering als dat nodig is.

Nieuws

23/05/18 Kabinet pakt problematische schulden van mensen aan

14/12/17 Werken met een arbeidsbeperking levert meer op dan bijstand

29/09/17 Ondernemend uit de schulden, gemeenten bieden hulp06/09/17 Derde van mensen met uitkering krijgt psychische zorg

25/08/17 € 8 miljoen om armoede en schulden tegen te gaan

02/05/17 Nieuwe subsidie om kinderen in armoede mee te laten doen

10/03/17 Alle uitkeringsgerechtigden dezelfde vrijwilligersvergoeding

09/03/17 40 miljoen voor aanpak armoede kinderen

08/03/17 Een adempauze om uit de schuldenspiraal te komen

07/03/17 Breed gedragen oplossing voor berekening minimaal inkomen schuldenaren

16/02/17 Vereenvoudiging beslagvrije voet aangenomen

25/01/17 € 4 miljoen voor strijd tegen armoede en schulden

23/12/16 Maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 1 januari 2017

13/12/16 Wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet naar de Kamer

11/11/16 Elk kind recht op winterjas, zwemles en fiets

03/11/16 Gemeenten compenseren minima en chronisch zieken voor zorgkosten

25/10/16 Burgerinitiatief: basisinkomen

14/10/16 Bestaansminimum schuldenaar beter geborgd

20/09/16 Troonrede 2016

20/09/16 Kansen voor álle kinderen: 100 miljoen

08/07/16 Nauwkeuriger verdeling bijstandsbudgetten

30/06/16 Kabinet vraagt SER advies kinderarmoede

30/06/16 Minister compenseert schoolkosten minderjarige mbo’ers

27/06/16 Verbeteringen in de schuldhulpverlening

16/06/16 EU-landen committeren zich aan armoedeaanpak

07/06/16 Koning op werkbezoek armoede- schuldenproblematiek in Enschede

24/05/16 Adempauze om uit de schulden te komen

12/05/16 Er komt een sociaal minimum op Bonaire, Saba en Sint Eustatius

29/04/16 Klijnsma kondigt nieuwe vereenvoudigingen Participatiewet en Wet banenafspraak aan

15/04/16 Vijf miljoen voor activiteiten Jeugdsportfonds

13/04/16 Klijnsma lanceert digitale hulp voor berekenen beslagvrije voet

04/04/16 Betere afstemming bij incasso-activiteiten voorkomt oplopende schulden

31/03/16 Vrijwilligers met WW-uitkering mogen aan de slag bij Giro d’Italia

28/01/16 Minder schuld is minder boete in nieuwe fraudewet

01/01/16 Wet inburgering

01/01/16 Veranderingen 2016: ondernemers

01/01/16 Opgebouwd pensioen zzp’er beschermd voor vermogenstoets bij bijstandsuitkering

01/01/16 Taaleis in de bijstand

23/12/15 Schuldenaar moet voldoende overhouden om van te leven

17/12/15 Schippers verbetert subsidieregeling donatie bij leven


Voorwaarden

 • U woont rechtmatig in Nederland.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U heeft niet genoeg inkomen of eigen vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien. Woont u samen met uw echtgenoot of voert u een gezamenlijke huishouding met iemand? Dan telt het inkomen en het eigen vermogen van deze persoon mee.
 • U kunt geen beroep doen op een andere uitkering.
 • U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring.
 • U doet mee aan activiteiten die uw gemeente u aanbiedt om werk te vinden.
 • U heeft niet te veel vermogen (spaargeld of andere bezittingen)
Tabel: Bijstand maximaal vermogen (bijv. spaargeld)
leefsituatiemaximaal toegestaan vermogen
gezamenlijke huishouding € 11.840
alleenstaande ouder € 11.840
alleenstaande € 5.920

Wat kan ik ontvangen?

Alleenstaande ouder zonder toeslagpartner?

Bent u alleenstaande ouder en heeft u geen toeslagpartner? Dat betekent dat u in aanmerking komt voor extra kindgebonden budget. Dit is maximaal € 3.066 voor een jaar. U ontvangt dit geld van de Belastingdienst.

Alleenstaande ouder met toeslagpartner?

Heeft u als alleenstaande ouder een toeslagpartner? Dan heeft u geen recht (meer) op de alleenstaande ouderkop of extra kindgebonden budget.

Lagere bijstandsuitkering met huisgenoten

Het aantal huisgenoten telt mee voor de hoogte van uw bijstandsuitkering. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw woning, hoe lager uw bijstandsuitkering. De reden hiervoor is dat als er meer personen in uw woning wonen, u de woonkosten kunt delen. Dit heet de kostendelersnorm. Lees meer over de kostendelersnorm in de bijstand.

Samenwonend in bijstand gelijk aan gehuwd

Als u samenwoont of een gezamenlijke huishouding voert, kunt u voor de bijstand gelijk worden gesteld met gehuwden. U heeft dan samen recht op een bijstandsuitkering voor gehuwden.

Tabel: Bijstandsnormen per 1 januari 2016
Situatieleeftijdbijstandsuitkering
Gehuwd of samenwonend 21 jaar tot AOW-leeftijd 100% van het minimumloon (samen)
Alleenstaande 21 jaar tot AOW-leeftijd 70% van het minimumloon
Alleenstaande ouder 21 jaar tot AOW-leeftijd 70% van het minimumloon + extra kindgebonden budget
jongeren 18 tot 21 jaar Uitkering wordt afgeleid van de kinderbijslag
Tabel: Minimumloon (bruto)
leeftijdper maandper weekper dag
23 jaar en ouder € 1.594,20 € 367,90 € 73,58
22 jaar € 1.594,20 € 367,90 € 73,58
21 jaar € 1.355,05 € 312,70 € 62,54
20 jaar € 115,95 € 257,55 € 51,51
19 jaar € 814,60 € 202,35 € 40,47
18 jaar € 757,25 € 174,75 € 34,95
17 jaar € 629,70 € 145,30 € 29,06
16 jaar € 550,00 € 126,95 € 25,39
15 jaar € 478,25 € 110,35 € 22,07

Hoe kan ik het aanvragen?

U kunt bijstand aanvragen bij uw gemeente. Dit kan in principe niet met terugwerkende kracht. U heeft dus recht op bijstand vanaf de dag dat u bij de gemeente bijstand aanvraagt. Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat u dit op tijd doet.

Meer informatie

Externe links

Schuldenaar moet voldoende overhouden om van te leven Rijksoverheid.nl
Taaleis in de bijstand Rijksoverheid.nl


Vragen?

De Sociale Dienst

Dit is afhankelijk van uw gemeente. Neem contact op met uw gemeente of bel Postbus 51 op tel. 0800-8015 voor meer informatie.

De Sociale Dienstlaatst gewijzigd op 01-02-16

Fout gevonden? Alvast bedankt voor het melden!

Recht op geld - test


Getipt door:
 • Telegraaf
 • AD
 • ING
 • Vara Kassa
 • Margriet
 • Libelle
 • Plus
 • Nibud
 • Anbo
 • Nestor
 • Elsevier
 • Panorama
 • Ouders.nl
 • Zin

Initiatief van Ravi van Leeuwen


Winkelmandje (leeg)

Naar Bespaarboeken

Vragen?

De Sociale Dienst

Dit is afhankelijk van uw gemeente. Neem contact op met uw gemeente of bel Postbus 51 op tel. 0800-8015 voor meer informatie.

De Sociale Dienst
Marieke
Henselmans