Tijdelijke vergoedingsregeling psychotherapie

Als u psychische klachten heeft die te maken hebben met de oorlogservaringen van uw ouders of andere opvoeders tijdens de Tweede Wereldoorlog, kunt u een tijdelijke vergoeding krijgen. Deze vergoeding heet de Tijdelijke vergoedingsregeling psychotherapie na-oorlogse generatie (Tvp).

Vergoedt uw zorgverzekeraar niet alle kosten van de psychotherapie? De Tvp vergoedt dan het bedrag dat u zelf moet bijbetalen.

Voorwaarden

U kunt een Tvp krijgen als u voldoet aan alle van onderstaande voorwaarden:

 • u woont in Nederland;
 • u bent geboren in of na 1928;
 • u heeft psychische klachten die te maken hebben met oorlogsgerelateerde gebeurtenissen die (één van) uw ouders of opvoeders tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt;
 • u heeft vanwege deze psychische klachten een behandeling nodig;
 • u wordt behandeld door een psychiater, psychotherapeut of gezondheidspsycholoog met als specialisme klinische psychologie;
 • de behandeling wordt niet volledig vergoed door uw zorgverzekeraar;
 • de kosten van behandeling worden bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht op basis van een diagnose behandeling combinatie (DBC);
 • u ontvangt géén vergoeding voor de kosten van de behandeling op grond van:
  • de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Wuv), of
  • de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Wubo), of
  • de Wetten buitengewoon pensioen 1940-1945 (Wbp, Wpbzo en Wiv).

Wat is een DBC

DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. In een DBC is een code voor uw diagnose en uw behandeling voor langere periode (maximaal een jaar). Uw zorgverzekeraar krijgt alleen de DBC-code te zien, maar krijgt geen informatie over uw precieze behandeling.

Zorgverzekeraars vergoeden sinds 2008 niet meer op basis van afzonderlijke consulten en verrichtingen, maar op basis van een DBC.

Wat kan ik ontvangen?

Maakt u méér kosten voor psychotherapie dan uw zorgverzekeraar vergoedt? Dan krijgt u uw extra kosten vergoed via de Tvp. De hoogte van deze vergoeding is maximaal het wettelijke DBC-tarief, zoals vastgesteld door de Nederlands Zorgautoriteit (NZa).

Belangrijk om te weten:

 • een persoonsgebonden budget (PGB) van uw zorgverzekeraar voor geestelijke gezondheidszorg wordt beschouwd als een vergoeding van uw zorgverzekeraar;
 • u kunt geen voorschot voor de Tvp krijgen;
 • de reiskosten van en naar uw behandelaar worden niet vergoed;
 • aanvragen kan alleen met een declaratieformulier en de originele nota’s.

Let op: U krijgt géén Tvp-vergoeding als uw psychotherapeut met uw zorgverzekeraar een overeenkomst (contract) heeft voor het verlenen van zorg.

Hoe kan ik het aanvragen?

U kunt Tvp aanvragen als:

 • u afspraken maakt met uw psychotherapeut voor uw behandeling, én
 • duidelijk is dat uw zorgverzekeraar niet alle kosten vergoedt.

Stuur ons een brief, met daarin uw vraag om een Tvp. Wij sturen u dan direct het aanvraagformulier toe. Stuur uw brief naar:

Sociale Verzekeringsbank,
Afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen,
Postbus 9575,
2300 RB Leiden.

Schrijf in uw brief de datum, uw volledige naam, uw geboortedatum, uw adres en uw telefoonnummer. Vergeet niet de brief te ondertekenen.

Meer informatie

Gerelateerde regelingen

Regeling: Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 40-45
Regeling: Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 (Wbp)
Regeling: Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet

Vragen?

De Sociale Verzekeringsbank (SVB)

De SVB heeft regiokantoren in Amstelveen, Breda, Deventer, Groningen, Leiden, Nijmegen, Roermond, Rotterdam, Utrecht en Zaanstad. Ga naar de http://www.Svb.nl om de contactgegevens te zien van uw SVB-kantoor.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB)



laatst gewijzigd op 01-02-16

Fout gevonden? Alvast bedankt voor het melden!

Recht op geld - test


Getipt door:
 • Telegraaf
 • AD
 • ING
 • Vara Kassa
 • Margriet
 • Libelle
 • Plus
 • Nibud
 • Anbo
 • Nestor
 • Elsevier
 • Panorama
 • Ouders.nl
 • Zin

Initiatief van Ravi van Leeuwen


Winkelmandje (leeg)

Naar Bespaarboeken

Vragen?

De Sociale Verzekeringsbank (SVB)

De SVB heeft regiokantoren in Amstelveen, Breda, Deventer, Groningen, Leiden, Nijmegen, Roermond, Rotterdam, Utrecht en Zaanstad. Ga naar de http://www.Svb.nl om de contactgegevens te zien van uw SVB-kantoor.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB)








Marieke
Henselmans