Overbruggingsuitkering (OBR)*

Door de verhoging van de AOW-leeftijd kunt u tijdelijk minder inkomen hebben. Bijvoorbeeld als uw VUT of vergelijkbare uitkering stopt, lager wordt of overgaat in een ouderdomspensioen vóórdat uw AOW-pensioen ingaat. Gebeurt dit bij u? Dan kunt u misschien een overbruggingsuitkering (OBR) krijgen. Met de overbruggingsuitkering kunt u uw inkomen aanvullen. De overbruggingsuitkering is geen lening.

Nieuws

25/01/17 ‘Gezondheid, daar kun je wat van maken!’

23/12/16 Maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 1 januari 2017

14/11/16 Rol leidinggevende cruciaal bij voorkomen burn-outs
Voorwaarden

U kunt gebruikmaken van de overbruggingsregeling als u voor 1 januari 2013 een uitkering ontving op grond van 1 van deze regelingen:

 • VUT of prepensioen;
 • overbruggingspensioen;
 • functioneel leeftijdsontslag (FLO);
 • partnerpensioen;
 • particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering voor (voormalige) zelfstandigen;
 • particuliere Anw-hiaatverzekering of Anw-pensioen;
 • particuliere WIA/WGA-verzekering;
 • periodieke uitkering uit een ontslagvergoeding;
 • levensloopuitkering;
 • wachtgeldregeling op basis waarvan recht op een wachtgelduitkering bestaat;
 • niet-Nederlandse uitkering die overeenkomt met een van deze regelingen.
 • AOW-leeftijd sneller omhoog en overbruggingsregeling

De overbrugging geldt voor mensen met een inkomen tot 200% van het bruto wettelijk minimumloon (300% voor paren).

Om te bepalen of u in aanmerking komt, tellen het inkomen van uw partner en uw vermogen mee. Uw (gezamenlijke) vermogen moet onder de vrijstellingsgrens van box 3 liggen. Het eigen huis en pensioenvermogen tellen niet mee.

Wat kan ik ontvangen?

Woont u in Nederland en krijgt u geen of geen volledige overbruggingsuitkering? En hebben u en uw partner weinig inkomsten? Of krijgt u wel een volledige overbruggingsuitkering, maar hebben en uw partner weinig andere inkomsten naast de overbruggingsuitkering? Dan kunt u misschien bijstand krijgen. Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente. U kunt een bijstandsuitkering ook direct digitaal aanvragen.

Heeft uw partner AOW? Dan loopt de bijstand niet via de gemeente, maar dan kunt u misschien een Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO-aanvulling) van de SVB krijgen

Tabel: Maximumbedragen overbruggingsuitkering, zonder vakantiegeld (per 1 januari 2016)
Situatiebedrag
U bent alleenstaand € 1.158,80
U heeft een partner € 749,12

Hoe kan ik het aanvragen?

U kunt bij het SVB de overbruggingsuitkering aanvragen.

Meer informatie

Gerelateerde regelingen

Regeling: AOW (Algemene Ouderdomswet)

Vragen?

De Sociale Verzekeringsbank (SVB)

De SVB heeft regiokantoren in Amstelveen, Breda, Deventer, Groningen, Leiden, Nijmegen, Roermond, Rotterdam, Utrecht en Zaanstad. Ga naar de http://www.Svb.nl om de contactgegevens te zien van uw SVB-kantoor.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB)laatst gewijzigd op 01-02-16

Fout gevonden? Alvast bedankt voor het melden!

Recht op geld - test


Getipt door:
 • Telegraaf
 • AD
 • ING
 • Vara Kassa
 • Margriet
 • Libelle
 • Plus
 • Nibud
 • Anbo
 • Nestor
 • Elsevier
 • Panorama
 • Ouders.nl
 • Zin

Initiatief van Ravi van Leeuwen


Winkelmandje (leeg)

Naar Bespaarboeken

BS_19_NL_300x250.gif

Vragen?

De Sociale Verzekeringsbank (SVB)

De SVB heeft regiokantoren in Amstelveen, Breda, Deventer, Groningen, Leiden, Nijmegen, Roermond, Rotterdam, Utrecht en Zaanstad. Ga naar de http://www.Svb.nl om de contactgegevens te zien van uw SVB-kantoor.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB)
Marieke
HenselmansTrefwoorden