Asbestregeling*

Heeft u door asbest de ziekte mesothelioom of asbestose heeft gekregen? Dan kunt u een tegemoetkoming aanvragen. Er zijn 2 regelingen: de TAS-regeling en de TNS-regeling:

  • De TAS-regeling is voor werknemers of hun huisgenoten die ziek zijn geworden door asbest. 
  • De TNS-regeling is voor zelfstandig ondernemers. Of particulieren die in een privésituatie ziek zijn geworden door asbest.

Voorwaarden

Om een tegemoetkoming te krijgen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo mag u nog geen vergoeding voor immateriële schade hebben ontvangen. Op de website van het IAS vindt u alle voorwaarden voor een tegemoetkoming voor asbestslachtoffers.

Wat kan ik ontvangen?

In 2016 is de financiële tegemoetkoming voor asbestslachtoffers € 19.605,-.

Hoe kan ik het aanvragen?

U vraagt de tegemoetkoming aan via het aanvraagformulier slachtoffers asbest. Het formulier staat op de website van het IAS.

Meer informatie

Vragen?laatst gewijzigd op 01-02-16

Fout gevonden? Alvast bedankt voor het melden!