Studiefinanciering voor scholieren

De tegemoetkoming scholieren bestaat uit een basistoelage en een aanvullende toelage. De tegemoetkoming is een gift. De hoogte van de basistoelage is alleen afhankelijk van waar je woont: zelfstandig, op kamers of nog thuis.

Voorwaarden

School
Je volgt in Nederland een voltijdopleiding in het voortgezet onderwijs of het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo).

Besluit samenwerking VO-BVE (Rutteregeling)
Sta je ingeschreven bij een voltijdopleiding voor voortgezet onderwijs, maar volg je onderwijs op een school voor volwassenenonderwijs (vavo)? Ook dan kun je een tegemoetkoming aanvragen. Je valt onder de zogenaamde Besluit samenwerking VO-BVE.

Leeftijd
Je bent tussen de 18 en 30 jaar oud. Dit geldt niet in het voortgezet speciaal onderwijs (vso).

Nationaliteit Je hebt de Nederlandse nationaliteit. Ook als je niet de Nederlandse nationaliteit hebt, kun je soms een tegemoetkoming krijgen. Via onderstaand nationaliteitenschema kun je nakijken of je voldoet aan de nationaliteitseisen.

Wat kan ik ontvangen?

De hoogte van de maandelijkse aanvullende toelage is afhankelijk van het gezamenlijke inkomen van je ouders. Was hun inkomen in 2013 € 33.330,- of minder, dan heb je recht op een maximale aanvullende toelage in de periode vanaf 1 augustus 2015. Een hoger inkomen betekent minder tot geen aanvullende toelage. De aanvullende toelage is verder afhankelijk van het onderwijs dat je volgt en het aantal andere kinderen dat je ouders hebben.

Moet je lesgeld betalen? Dan zit in de aanvullende toelage ook een tegemoetkoming in het les- of cursusgeld. Voor het schooljaar 2015-2016 is dat € 96,25 per maand. Ook dit bedrag is afhankelijk van het gezamenlijke inkomen van je ouders.

Tabel: Bedragen per maand geldig van januari 2017 t/m 31 juli 2017
BasistoelageJanuari t/m juli 2017
thuiswonend € 113,66
uitwonend € 265,01
Tabel: Bedragen per maand geldig van augustus 2016 t/m 31 juli 2017
Aanvullende toelage (maximaal)Augustus 2016 t/m juli 2017
Voortgezet onderwijs onderbouw € 80,14
Voortgezet onderwijs bovenbouw € 87,74
Voortgezet speciaal onderwijs (vso) € 53,24
Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) € 117,37
Particulier voortgezet onderwijs onderbouw € 109,73
Particulier voortgezet onderwijs bovenbouw € 117,37

Hoe kan ik het aanvragen?

Vraag op tijd je tegemoetkoming aan. Doe dit vóór het einde van het schooljaar (31 juli). Als je eerder aanvraagt, kunnen we je eerder uitbetalen. Aanvragen doe je met het formulier Aanvraag tegemoetkoming scholieren.

De tegemoetkoming scholieren gaat in op de eerste dag van het kwartaal na je achttiende verjaardag. Dit kan dus zijn op: 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober.

Krijg je al een tegemoetkoming scholieren? Dan ontvang je aan het eind van het jaar automatisch een Bericht Tegemoetkoming scholieren. Op dit Bericht staan de aan jou toegekende bedragen voor het volgende kalenderjaar.

Meer informatie

Zie ook Thema: School en studie.


Externe links

Studeren en je geldzaken (Wijzeringeldzaken.nl) Wijzer in geldzaken
Studiefinanciering voor scholieren DUO - IB-Groep


Vragen?

DUO - IB-Groep

Voor studiegerelateerde vragen belt u de DUO Infolijn: (050) 599 77 55, op werkdagen bereikbaar van 09.00-17.00 uur. Na 17.00 uur krijgt u een voice response tekst over het oplossen/aanpassen van actuele onderwerpen.

DUO - IB-Groeplaatst gewijzigd op 01-02-16

Fout gevonden? Alvast bedankt voor het melden!

Recht op geld - test


Getipt door:
 • Telegraaf
 • AD
 • ING
 • Vara Kassa
 • Margriet
 • Libelle
 • Plus
 • Nibud
 • Anbo
 • Nestor
 • Elsevier
 • Panorama
 • Ouders.nl
 • Zin

Initiatief van Ravi van Leeuwen


Winkelmandje (leeg)

Naar Bespaarboeken

Vragen?

DUO - IB-Groep

Voor studiegerelateerde vragen belt u de DUO Infolijn: (050) 599 77 55, op werkdagen bereikbaar van 09.00-17.00 uur. Na 17.00 uur krijgt u een voice response tekst over het oplossen/aanpassen van actuele onderwerpen.

DUO - IB-Groep
Marieke
Henselmans