Ziektewet

Als u in dienst bent bij een werkgever en ziek wordt, dan moet uw werkgever in de meeste gevallen uw loon doorbetalen. Of u kunt in sommige gevallen toch een ziektewetuitkering krijgen. Als u geen werkgever heeft, heeft u in bepaalde gevallen recht op een ziektewetuitkering.

Nieuws

20/11/18 Eenvoudiger aan het werk met een arbeidsbeperking

01/10/18 Kabinet zet in op betere gehandicaptenzorg

25/09/18 Eigen risico blijft komende jaren gelijk
Voorwaarden

Als u een werkgever heeft, bent u verplicht verzekerd voor ziekte. Wordt u ziek? Dan blijft uw werkgever in de meeste gevallen uw loon doorbetalen. In bijzondere situaties heeft u toch recht op een ziektewetuitkering:

 • U valt onder de no-riskpolis.
 • U wordt ziek door uw zwangerschap of bevalling.
 • U wordt ziek door orgaandonatie.

Als u geen werkgever heeft, heeft u recht op een ziektewetuitkering in de volgende situaties:

 • U bent uitzendkracht en ziek.
 • U bent oproepkracht of invalkracht en ziek.
 • U heeft een fictief dienstverband en bent ziek (voor o.a. thuiswerkers, musici en artiesten).
 • Uw contract loopt af tijdens uw ziekte.
 • U bent ziek geworden binnen 4 weken na afloop van uw contract.
 • U heeft een WW-uitkering en bent ziek.
 • U heeft een WIA-, WAO-, Wajong- of WAZ-uitkering en bent ziek.
 • U bent vrijwillig verzekerd voor de Ziektewet.
 • U werkt door nadat u de AOW-leeftijd heeft bereikt en u wordt ziek.

Geen recht op ziektewetuitkering

Als u geen werkgever heeft bent u niet verzekerd voor de Ziektewet. U heeft dan geen recht op loondoorbetaling of een ziektewetuitkering. Dit geldt in de volgende situaties:

 • U begint of heeft een eigen bedrijf.
 • U bent directeur-grootaandeelhouder (dga).
 • U bent alfahulp.
 • U onderbreekt uw werk voor korte tijd.
 • U werkt in het buitenland.

U kunt zich in deze situaties wel vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet. Zo bent u verzekerd voor ziekte. En kunt u een ziektewetuitkering krijgen als u ziek wordt.

Wat kan ik ontvangen?

De hoogte van uw ziektewetuitkering hangt af van uw situatie. En van hoeveel u gemiddeld per dag verdiende in het jaar voordat u ziek werd. Dit is het dagloon. Het maximumdagloon is nu: € 211,42

Tabel: Hoogte ziektewetuitkering
Uw situatieHoogte ziektewetuitkering
U bent ziek 70% van het dagloon
U wordt voor of direct na uw zwangerschapsverlof ziek door de zwangerschap of bevalling 100% van het dagloon
U wordt ziek door orgaandonatie 100% van het dagloon
U bent ziek en gedeeltelijk arbeidsongeschikt Uitkering volgens cao-afspraken

Hoe kan ik het aanvragen?

Als u ziek wordt en geen werkgever heeft, kunt u een ziektewetuitkering aanvragen bij UWV. Heeft u wel een werkgever? Dan kan die dat voor u doen.

Meer informatie

Thema's

Thema: Buitenland

Externe links

Wet langdurige zorg (Wlz) De Sociale Verzekeringsbank (SVB)
Zelf zorg vanuit de Wlz aanvragen Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)


Vragen?

UWV

Het UWV is bereikbaar voor werknemers, zelfstandigen en uitkeringsgerechtigden op 0900-9294 (lokaal tarief) op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur.

UWVlaatst gewijzigd op 01-03-16

Fout gevonden? Alvast bedankt voor het melden!

Recht op geld - test


Getipt door:
 • Telegraaf
 • AD
 • ING
 • Vara Kassa
 • Margriet
 • Libelle
 • Plus
 • Nibud
 • Anbo
 • Nestor
 • Elsevier
 • Panorama
 • Ouders.nl
 • Zin

Initiatief van Ravi van Leeuwen


Winkelmandje (leeg)

Naar Bespaarboeken

Vragen?

UWV

Het UWV is bereikbaar voor werknemers, zelfstandigen en uitkeringsgerechtigden op 0900-9294 (lokaal tarief) op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur.

UWV
Marieke
Henselmans