IOAZ

Voor mensen die op oudere leeftijd werkloos worden bestaat na hun werkloosheidsuitkering een IOAW of IOW-uitkering. Voor zelfstandigen van 55 jaar of ouder die onvoldoende inkomsten hebben uit hun bedrijf, is er de IOAZ. De overheid wil de IOAW toegankelijk maken voor een kleinere groep werknemers. Ook wil de overheid de IOW langer in stand houden.

U kunt een beroep doen op de IOAZ als u stopt als oudere zelfstandig ondernemer omdat u onvoldoende inkomsten uit uw bedrijf heeft. De IOAZ–uitkering vult uw inkomen en dat van uw eventuele partner aan tot bijstandsniveau. Voor de IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere of gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) gelden voorwaarden en de hoogte van de IOAZ hangt af van uw inkomen.

Nieuws

23/05/18 Kabinet pakt problematische schulden van mensen aan

14/12/17 Werken met een arbeidsbeperking levert meer op dan bijstand

29/09/17 Ondernemend uit de schulden, gemeenten bieden hulp06/09/17 Derde van mensen met uitkering krijgt psychische zorg

25/08/17 € 8 miljoen om armoede en schulden tegen te gaan

02/05/17 Nieuwe subsidie om kinderen in armoede mee te laten doen

10/03/17 Alle uitkeringsgerechtigden dezelfde vrijwilligersvergoeding

08/03/17 Een adempauze om uit de schuldenspiraal te komen

07/03/17 Breed gedragen oplossing voor berekening minimaal inkomen schuldenaren

16/02/17 Vereenvoudiging beslagvrije voet aangenomen

25/01/17 € 4 miljoen voor strijd tegen armoede en schulden

23/12/16 Maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 1 januari 2017

13/12/16 Wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet naar de Kamer

11/11/16 Elk kind recht op winterjas, zwemles en fiets

03/11/16 Gemeenten compenseren minima en chronisch zieken voor zorgkosten

25/10/16 Burgerinitiatief: basisinkomen

14/10/16 Bestaansminimum schuldenaar beter geborgd

20/09/16 Troonrede 2016

20/09/16 Kansen voor álle kinderen: 100 miljoen

08/07/16 Nauwkeuriger verdeling bijstandsbudgetten

30/06/16 Kabinet vraagt SER advies kinderarmoede

30/06/16 Minister compenseert schoolkosten minderjarige mbo’ers

27/06/16 Verbeteringen in de schuldhulpverlening

16/06/16 EU-landen committeren zich aan armoedeaanpak

07/06/16 Koning op werkbezoek armoede- schuldenproblematiek in Enschede

24/05/16 Adempauze om uit de schulden te komen

12/05/16 Er komt een sociaal minimum op Bonaire, Saba en Sint Eustatius

29/04/16 Klijnsma kondigt nieuwe vereenvoudigingen Participatiewet en Wet banenafspraak aan

15/04/16 Vijf miljoen voor activiteiten Jeugdsportfonds

13/04/16 Klijnsma lanceert digitale hulp voor berekenen beslagvrije voet

04/04/16 Betere afstemming bij incasso-activiteiten voorkomt oplopende schulden

31/03/16 Vrijwilligers met WW-uitkering mogen aan de slag bij Giro d’Italia

28/01/16 Minder schuld is minder boete in nieuwe fraudewet

01/01/16 Wet inburgering

01/01/16 Veranderingen 2016: ondernemers

01/01/16 Wijzigingen uitkeringen

01/01/16 Opgebouwd pensioen zzp’er beschermd voor vermogenstoets bij bijstandsuitkering

01/01/16 Taaleis in de bijstand

23/12/15 Schuldenaar moet voldoende overhouden om van te leven

17/12/15 Veranderingen 2016: wet werk en zekerheid

17/12/15 Schippers verbetert subsidieregeling donatie bij leven


Voorwaarden

Als u een IOAW- of een IOAZ uitkering ontvangt gelden de volgende regels:

 • U probeert zo snel mogelijk weer werk te vinden. U heeft een sollicitatieplicht.
 • U accepteert aangeboden werk, ook als dat niet aansluit op uw opleiding en werkervaring.
 • U geeft wijzigingen in uw persoonlijke situatie door aan de sociale dienst van de gemeente. Het gaat om wijzigingen die van invloed kunnen zijn op uw uitkering.

De gemeente kan meer voorwaarden stellen. Bijvoorbeeld dat u een tegenprestatie levert in de vorm van onbetaald werk. Informeer hiernaar bij uw gemeente.

Verplichtingen partner bij IOAW of IOAZ

De verplichtingen voor een IOAW-uitkering of een IOAZ-uitkering gelden ook voor uw partner. Als uw partner de AOW-leeftijd heeft bereikt, heeft uw partner geen verplichtingen meer.

Niet nakomen verplichtingen IOAW of IOAZ

Als u uw verplichtingen niet nakomt, kan de gemeente geld terugvorderen. U betaalt het te veel ontvangen geld terug en u krijgt een maand of langer een lagere uitkering. Ook kunt u bijvoorbeeld een boete voor uitkeringsfraude krijgen.

Wat kan ik ontvangen?

Als u onvoldoende inkomen uit uw bedrijf heeft, kunt u in aanmerking komen voor een IOAZ-uitkering. De gemeente kijkt of u:

 • inkomsten uit arbeid heeft, zoals salaris, of inkomsten die voortkomen uit salaris zoals een WW-uitkering een WAO-uitkering;
 • een partner heeft met inkomsten (arbeidsinkomsten, uitkeringen, pensioen).

Inkomensaanvulling tot bijstandsniveau

De IOAZ vult het totale inkomen van u en uw eventuele partner aan tot het bijstandsniveau. De gemeente bepaalt of u een IOAZ-uitkering krijgt.

Tabel: Bruto maximum bedragen IOAZ (t/m juli 2016)
Situatieuitkering
Gehuwde en ongehuwde partners € 1.646,58
Alleenstaande € 1.271,48

Bij de berekening van uw IOAZ-uitkering telt uw eigen vermogen en pensioenvoorziening voor een deel mee. Een bedrijfspensioen telt wel mee. Een pensioen dat u zelf heeft geregeld bij een pensioenverzekeraar, niet. Een eigen huis valt ook onder eigen vermogen. In de tabel ziet u welk deel niet meetelt. Uw vermogen of pensioen boven die grensbedragen telt wel mee bij de berekening van uw IOAZ-uitkering.

Tabel: IOAZ, eigen vermogen en pensioen (t/m juli 2016)
Soort inkomengrens
Eigen vermogen is vrijgesteld tot een bedrag van: € 132.299,00
Uw pensioenvoorziening bedrijfspensioen telt is vrijgesteld tot een bedrag van: *) € 122.379,00

*) Dit bedrag geldt alleen als u een pensioentekort heeft. Het geld hoeft niet vast te liggen in een pensioenregeling. Het mag ook op een spaarrekening staan of in het bedrijf zitten.

Tabel: Verschil tussen IOW, IOAZ en bijstand
IOAWIOAZbijstand
Bepaalde inkomsten en vermogen tellen niet mee Eigen vermogen mag niet boven bepaalde grens komen Andere inkomsten tellen mee.
Bij pensioentekort telt een deel van uw pensioen niet mee Eigen vermogen mag niet boven bepaalde grens komen

Hoe kan ik het aanvragen?

U vraagt een IOAZ-uitkering aan bij uw gemeente. U moet dit doen voordat u stopt met uw onderneming. Tussen de aanvraag en het moment waarop u stopt mag maximaal 1,5 jaar zitten. U krijgt de uitkering per maand (achteraf) uitbetaald.

Meer informatie

Thema's

Thema: Buitenland

Gerelateerde regelingen

Regeling: IOAW
Regeling: Bijstand

Vragen?

De Sociale Dienst

Dit is afhankelijk van uw gemeente. Neem contact op met uw gemeente of bel Postbus 51 op tel. 0800-8015 voor meer informatie.

De Sociale Dienstlaatst gewijzigd op 18-02-16

Fout gevonden? Alvast bedankt voor het melden!

Recht op geld - test


Getipt door:
 • Telegraaf
 • AD
 • ING
 • Vara Kassa
 • Margriet
 • Libelle
 • Plus
 • Nibud
 • Anbo
 • Nestor
 • Elsevier
 • Panorama
 • Ouders.nl
 • Zin

Initiatief van Ravi van Leeuwen


Winkelmandje (leeg)

Naar Bespaarboeken

Vragen?

De Sociale Dienst

Dit is afhankelijk van uw gemeente. Neem contact op met uw gemeente of bel Postbus 51 op tel. 0800-8015 voor meer informatie.

De Sociale Dienst
Marieke
Henselmans