IOAW

De IOAW-uitkering (Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers) verschaft u en uw partner een inkomen dat ligt op (tenminste) het bijstandsniveau. Na afloop van uw WW-uitkering kunt u een beroep doen op de IOAW. Voor de IOAW gelden voorwaarden en de hoogte van de IOAW hangt af van uw inkomen.

WIA

Door de invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) geldt de IOAW niet meer voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte oudere werklozen. Als u tot die groep behoort, ontvangt u mogelijk wel een toeslag op grond van de Toeslagenwet.

Voorwaarden

 • Werkloze werknemers die op het moment dat zij werkloos worden 50 jaar zijn en die de loongerelateerde uitkering (plus de vervolguitkering als zij daar nog recht op hadden) van de Werkloosheidswet (WW) volledig en meer dan 3 maanden hebben doorlopen of
 • Werkloze werknemers die na hun 50ste recht hebben gekregen op een uitkering op grond van de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en dit recht weer verliezen omdat zij bij herkeuring voor minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn bevonden of
 • Gedeeltelijk arbeidsongeschikten die al op 28 december 2005 een IOAW-uitkering ontvingen en geen recht hebben op een toeslag via de Toeslagenwet, omdat ze een partner hebben die na 31 december 1971 is geboren én geen kind thuis hebben dat jonger is dan twaalf jaar.

Wat kan ik ontvangen?

De IOAW vult het totale inkomen van u en uw eventuele partner aan tot bijstandsniveau. De gemeente bepaalt of u een IOAW-uitkering krijgt.

Hier kijkt de gemeente WEL naar

 • Salaris of werkgerelateerde uitkering
 • Arbeidsinkomsten, uitkeringen en pensioen van partner

Hier kijkt de gemeente NIET naar

 • Eigen vermogen, zoals spaargeld of eigen huis
 • Inkomsten uit alimentatie, huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderbijslag
 • Heffingskortingen van de belastingdienst
Tabel: Bruto maximumbedragen IOAW per 1 januari 2017
Situatietotaal
Gehuwde en ongehuwde partners, beiden 21 jaar of ouder € 1.608,48
Alleenstaande vanaf 23 jaar € 1.245,01
Tabel: Verschil tussen IOW, IOAZ en bijstand
IOAWIOAZbijstand
Bepaalde inkomsten en vermogen tellen niet mee Eigen vermogen mag niet boven bepaalde grens komen Andere inkomsten tellen mee.
Bij pensioentekort telt een deel van uw pensioen niet mee Eigen vermogen mag niet boven bepaalde grens komen
Tabel: Verschil tussen IOW en IOAW
IOWIOAW
Voor werklozen van 60 jaar en ouder tot aan de AOW-leeftijd Voor werklozen tussen de 50 jaar en de AOW-leeftijd
Inkomen van partner telt niet mee Uw inkomen en dat van uw partner tellen mee
Uw partner is niet verplicht te solliciteren Uw partner is ook verplicht te solliciteren
De IOW is een tijdelijke regeling (tot 2020) De IOAW blijft bestaan voor kleinere groep

Hoe kan ik het aanvragen?

U vraagt de IOAW-uitkering aan bij UWV. UWV stuurt uw aanvraag door naar uw gemeente. De gemeente controleert of u aan de voorwaarden voldoet en beslist of u een IOAW-uitkering krijgt.

Meer informatie

Thema's

Thema: Buitenland

Gerelateerde regelingen

Regeling: IOW
Regeling: Toeslagenwet

Vragen?

UWV

Het UWV is bereikbaar voor werknemers, zelfstandigen en uitkeringsgerechtigden op 0900-9294 (lokaal tarief) op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur.

UWVlaatst gewijzigd op 01-03-16

Fout gevonden? Alvast bedankt voor het melden!

Recht op geld - test


Getipt door:
 • Telegraaf
 • AD
 • ING
 • Vara Kassa
 • Margriet
 • Libelle
 • Plus
 • Nibud
 • Anbo
 • Nestor
 • Elsevier
 • Panorama
 • Ouders.nl
 • Zin

Initiatief van Ravi van Leeuwen


Winkelmandje (leeg)

Naar Bespaarboeken

Vragen?

UWV

Het UWV is bereikbaar voor werknemers, zelfstandigen en uitkeringsgerechtigden op 0900-9294 (lokaal tarief) op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur.

UWV
Marieke
Henselmans