Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Wie zwanger is en werkt of een uitkering krijgt, heeft recht op zwangerschapsverlof en een zwangerschapsuitkering. En na de bevalling op bevallingsverlof en een bevallingsuitkering. Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof duren in totaal minstens 16 weken. Vrouwen kunnen het laatste deel van het bevallingsverlof spreiden over 30 weken. Ook krijgt een moeder extra verlof als haar baby lang in het ziekenhuis heeft gelegen.

Voorwaarden

Geen ontslag om zwangerschap

Uw werkgever mag u niet ontslaan als u zwanger bent. Ook tijdens uw zwangerschapsverlof, bevallingsverlof en de eerste 6 weken na uw bevallingsverlof mag u geen ontslag krijgen.

Opbouw vakantiedagen loopt door tijdens zwangerschapsverlof en bevallingsverlof

Tijdens uw zwangerschapsverlof en bevallingsverlof bouwt u vakantiedagen op. Uw werkgever mag u niet vragen om vakantiedagen op te nemen voor uw verlof.

Extra bevallingsverlof na ziekenhuisopname baby

Heeft uw pasgeboren baby langer dan een week in het ziekenhuis gelegen? Dan kan uw bevallingsverlof maximaal 10 weken langer duren. Voorwaarde is dat uw zwangerschapsverlof na 1 januari 2015 is ingegaan.

U vraagt het extra verlof aan bij uw werkgever. Als u een uitkering heeft, vraagt u dit aan bij UWV.

Bij overlijden moeder bevallingsverlof naar partner

Haar partner kan het verlof overnemen als de moeder overlijdt tijdens het bevallingsverlof. Het gaat dan om verlof voor de periode tot 10 weken na de bevalling. De partner krijgt dit verlof ook als de moeder zelfstandige was. Of als de moeder geen recht had op bevallingsverlof, bijvoorbeeld omdat zij niet werkte.

De partner krijgt tijdens het verlof het salaris doorbetaald. De werkgever kan de kosten bij UWV in rekening brengen. Werkt de partner als zelfstandige, dan kan deze een uitkering aanvragen bij UWV.

Wat kan ik ontvangen?

Zwangerschapsverlof

Uw zwangerschapsverlof duurt tot en met de dag van uw bevalling. Het begin van uw verlof berekent u door vanaf de dag na uw uitgerekende bevallingsdatum 6 weken terug te tellen.

U moet uiterlijk 4 weken voordat u bent uitgerekend met zwangerschapsverlof. Wat u minder aan 6 weken zwangerschapsverlof opneemt, telt u op bij uw bevallingsverlof. Gaat u bijvoorbeeld 5 weken voor de uitgerekende datum met verlof, dan telt u 1 week op bij uw bevallingsverlof.

Bevallingsverlof

Uw bevallingsverlof gaat in op de dag na uw bevalling. Het verlof duurt minstens 10 weken. Ook als uw baby later dan de uitgerekende datum wordt geboren. Uw zwangerschapsverlof en bevallingsverlof samen duren dan langer dan 16 weken.

Hoe kan ik het aanvragen?

Als u werkt, vraagt u zwangerschapsverlof aan bij uw werkgever. Heeft u een uitkering, dan vraagt u verlof en uitkering aan bij UWV. Als zelfstandige kunt u mogelijk een uitkering bij UWV aanvragen.

Meer informatie

Thema's

Thema: Gezin
Thema: Levensfase
Thema: Kinderen

Vragen?laatst gewijzigd op 01-02-16

Fout gevonden? Alvast bedankt voor het melden!