Langdurend zorgverlof

Als uw kind, partner of ouder ziek is, kunt u kortdurend zorgverlof opnemen. Is een van hen langere tijd levensbedreigend ziek, dan heeft u recht op langdurig zorgverlof. U vraagt zorgverlof aan bij uw werkgever.

Voorwaarden

Als uw kind, partner of ouder ziek is, kunt enkele dagen verlof opnemen om de noodzakelijke zorg te geven.

Met ingang van 1 juli 2015 kunt u kortdurend en langdurend zorgverlof ook aanvragen voor:

  • grootouders, kleinkinderen, broers en zussen (tweedegraads bloedverwanten);
  • andere huisgenoten dan kinderen of partner (bijvoorbeeld een inwonende tante);
  • mensen met wie een sociale relatie bestaat (bijvoorbeeld een buurvrouw of vriend).

Langdurend zorgverlof is sinds 1 juli 2015 ook mogelijk als iemand uit uw omgeving hulpbehoevend of ziek is. Tot die tijd kon dat alleen in het geval van levensbedreigende ziekte van uw kind, partner of ouder.

Wat kan ik ontvangen?

Als uw kind, partner of ouder ernstig ziek is, kunt u langer zorgverlof opnemen.

Per 12 maanden heeft u recht op maximaal 6 keer het aantal uren dat u per week werkt. Dus als u 32 uur per week werkt, kunt u in 12 maanden 192 uur langdurig zorgverlof opnemen.

Hoe kan ik het aanvragen?

Langdurend zorgverlof vraagt u schriftelijk aan bij uw werkgever. Dat doet u minstens 2 weken voordat het verlof ingaat.

De werkgever mag niet oordelen over de zorg die u geeft of over de noodzaak van de zorg.

Meer informatie

Thema's

Thema: Gezin
Thema: Levensfase
Thema: Werk en ontslag
Thema: Ziekte
Thema: Kinderen

Vragen?laatst gewijzigd op 01-02-16

Fout gevonden? Alvast bedankt voor het melden!