Emigreren en uitkeringen (Wet beu)

Als u een uitkering ontvangt en naar het buitenland verhuist, kunt u uw uitkering soms meenemen. De instelling die de uitkering verstrekt, kan u informatie geven over het recht om de uitkering mee te nemen naar een bepaald land. Deze regelingen zijn opgenomen in de Wet beperking export uitkeringen (Wet Beu).

Of u een uitkering mee kan nemen hangt af van:

 • Het land waar u naar toe emigreert
 • Het soort uitkering
 • Welk werk u doet

Nieuws

19/01/19 90 miljoen voor inzet technologie bij zorg thuis

07/01/19 Gratis ontwikkeladvies voor 45-plusser

28/12/18 Minder drempels om aan het werk te gaan23/12/18 Beeld wachttijden ggz verbeterd

20/12/18 Bezuinigingen WIA van tafel

20/11/18 Eenvoudiger aan het werk met een arbeidsbeperking

16/11/18 Gerichte aanpak om achterstand op de arbeidsmarkt te verkleinen

01/10/18 Kabinet zet in op betere gehandicaptenzorg

01/10/18 Strengere aanpak ww-fraude arbeidsmigranten

25/09/18 Eigen risico blijft komende jaren gelijk

10/07/18 Stimulans Wajongers die willen werken of studeren

02/07/18 Door banenafspraak weer meer werk voor mensen met beperking

28/06/18 Minister verbetert transparantie zorgverzekeringen

09/02/18 Vergoeding vervangende geneesmiddelen

06/02/18 Ambachtsacademie voor werkloze 50plussers

05/02/18 Ruim baan voor ambitie, ook met een arbeidsbeperking

25/01/18 Ruim 12.500 extra banen dankzij buitenlandse investeringen

21/12/17 Laagste werkloosheid in 8 jaar

14/12/17 Werken met een arbeidsbeperking levert meer op dan bijstand

17/11/17 Kabinet verlaagt eigen bijdragen voor langdurige zorg

03/11/17 AOW-leeftijd in 2023 niet omhoog

03/11/17 Lagere eigen bijdrage langdurige zorg

02/10/17 Extra geld voor scholing werkzoekenden aardbevingsgebied

21/09/17 Laagste werkloosheid in 6 jaar

07/09/17 Groen licht voor aanvulling ww

13/07/17 Borstkankermiddel Palbociclib in basispakket

06/07/17 12,5 miljoen euro om werknemers gezond te houden

13/06/17 Digitale toolkit ‘Nieuwe Arbowet’

01/06/17 Zorgakkoord huisartsen en multidisciplinaire zorg

01/06/17 AOW blijft ook voor kostendelers op peil

21/02/17 Onderzoeken naar gezondheidsverschillen tussen mannen en vrouwen

16/02/17 Laagste werkloosheid in 5 jaar

25/01/17 ‘Gezondheid, daar kun je wat van maken!’

17/01/17 Eigen bijdrage minder gestegen dan verwacht

28/12/16 Nieuwe behandeling Hepatitis C in basispakket

23/12/16 Maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 1 januari 2017

21/12/16 Extra geld voor begeleiding naar werk bij psychische aandoening

12/12/16 verdachten aangehouden in onderzoek naar PGB-fraude

29/11/16 Afspraak: Verspilling medicijnen voorkomen door korter voorschrijven

14/11/16 Rol leidinggevende cruciaal bij voorkomen burn-outs

20/10/16 Laagste werkloosheid in 4 jaar

12/09/16 Wettelijke verplichting beschut werk en vereenvoudiging Wet banenafspraak

05/09/16 De kansenongelijkheid in Nederland groeit

03/09/16 Zenuwstimulatie bij verstopping darmen in basispakket

08/07/16 Oorlogsgetroffenen niet gekort op AOW

08/07/16 Participatieverklaring verplicht onderdeel inburgeringsexamen

08/07/16 33 miljoen extra voor revalidatie kwetsbare ouderen

01/07/16 Zorg mensen met beperking voorbereiden op toekomst

30/06/16 Kabinet vraagt SER advies kinderarmoede

28/06/16 Binnen EU 3.750 meldingen disfunctionerende zorgverleners

16/06/16 Van Rijn snoeit in zorgregels

07/06/16 Werknemers krijgen meer invloed op hun pensioen

20/05/16 166 miljoen euro subsidie beschikbaar voor nieuw tijdvak Actieve Inclusie

29/04/16 Klijnsma kondigt nieuwe vereenvoudigingen Participatiewet en Wet banenafspraak aan

28/04/16 Meer hulp voor ontslagen winkelmedewerkers

15/04/16 Klijnsma: kleine pensioenpotjes samenvoegen

24/03/16 SVB moet meer vaart zetten in organisatie gericht op toekomst

14/03/16 Let op: valse mail van het Ministerie van Volksgezondheid in omloop

10/03/16 Klijnsma: mensen met premiepensioen mogen zelf kiezen

01/03/16 Internetconsultatie wetsvoorstel wijziging Participatiewet en andere wetten

23/02/16 Tegenprestatie bij klein aantal gemeenten niet correct geregeld

22/02/16 Gemeenten mogen vooruitlopen op verbeteringen in Participatiewet en Wet banenafspraak

16/02/16 PGB verankerd in zorgverzekeringswet

28/01/16 Minder schuld is minder boete in nieuwe fraudewet

24/01/16 Sectorplan biedt baankansen voor 800 werkzoekenden in grensstreek

18/01/16 Staatssecretaris Klijnsma: 'Korting door afkoop klein pensioen herstellen'

01/01/16 Wet inburgering

01/01/16 Veranderingen 2016: ondernemers

01/01/16 Wijzigingen uitkeringen

01/01/16 Nabestaanden-uitkering Anw aangepast

01/01/16 Ouderentoeslag (extra heffingsvrije vermogen) vervalt

01/01/16 Wijzigingen WW

01/01/16 Wijzigingen AOW

01/01/16 Taaleis in de bijstand

17/12/15 Veranderingen 2016: wet werk en zekerheid

17/12/15 Veranderingen 2016: AOW-gerechtigde leeftijd

17/12/15 Wet harmonisatie instrumenten Participatiewet


Voorwaarden

Onderstaande uitkeringen kunt u binnen de EU, EER en Zwitserland in principe meenemen:

 • Algemene Ouderdomswet (AOW);
 • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO);
 • Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ);
 • Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA);
 • Algemene nabestaandenwet (ANW);
 • Ziektewet.

Naar andere landen kunt u de uitkering meenemen afhankelijk van of Nederland met het andere land een verdrag heeft gesloten en of dit verdrag daar dan in voorziet. De instelling die de uitkering verstrekt kan u informatie geven over het recht om de uitkering mee te nemen naar een bepaald land.

Voor de volgende uitkeringen gelden aparte regels binnen de EU, EER en Zwitserland:

 • Uitkeringen op basis van de Participatiewet en andere bijstandsregelingen kunnen niet worden meegenomen.
 • Een WW-uitkering mag binnen de EU voor 3 maanden worden meegenomen. Hierbij geldt als voorwaarde dat u binnen de EU werk gaat zoeken. Buiten de EU kunt u uw WW-uitkering niet meenemen.
 • Een Wajong-uitkering voor jonggehandicapten mag niet worden meegenomen. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk. Een uitkering op basis van de Toeslagenwet kan niet worden meegenomen naar een ander land.
 • Voor kinderbijslag, het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag gelden specifieke regels. Neemt u hierover contact op met de SVB.

Voor de volgende uitkeringen gelden aparte regels buiten de EU, EER en Zwitserland:

 • U kunt geen uitkering op basis van de Participatiewet en andere bijstandsregelingen meenemen.
 • Met inwerkingtreding van de Wet herziening exportbeperking kinderbijslag per 1 januari 2015, is het in principe niet meer mogelijk om kinderbijslag en kindgebonden budget mee te nemen. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.
 • Een WW-uitkering kunt u niet meenemen.
 • Een Wajong-uitkering kunt u in principe niet meenemen. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.
 • Een uitkering op basis van de Toeslagenwet kan niet worden meegenomen.

Uitkering meenemen als u werkt in het algemeen belang

Als u werkt in het algemeen belang en (deels) een uitkering ontvangt, kunt u uw uitkering naar elk land meenemen. De hoogte van bepaalde uitkeringen wordt dan wel aangepast conform het woonlandbeginsel. Onder werken in het algemeen belang valt bijvoorbeeld:

 • werken in dienst van of voor de Nederlandse overheid;
 • werken voor een volkenrechtelijke organisatie (bijvoorbeeld het Internationaal Gerechtshof of het Europees Octrooi Bureau).

Wat kan ik ontvangen?

Dit hangt af van de hoogte van uw uitkering in Nederland. Daarnaast speelt ook het woonlandbeginsel een rol.

Woonlandbeginsel

Hoe kan ik het aanvragen?

De instelling die de uitkering verstrekt kan u informatie geven over het recht om de uitkering mee te nemen naar een bepaald land.

Voor informatie over de juiste toepassing van het woonlandbeginsel kunt u het best contact opnemen met de uitvoerder. Voor vragen over de Anw en kinderbijslag neemt u contact op met de SVB. Met vragen over de WGA kunt u bij UWV terecht.

Meer informatie

Thema's

Thema: Buitenland

Gerelateerde regelingen

Regeling: Werkloosheidswet (WW - uitkering)
Regeling: Algemene nabestaandenwet (Anw)
Regeling: AOW (Algemene Ouderdomswet)
Regeling: IOAW
Regeling: IOW
Regeling: IOAZ
Regeling: Wajong
Regeling: Ziektewet
Regeling: Participatiewet
Regeling: WAO-uitkering
Regeling: Toeslagenwet

Vragen?

De Sociale Verzekeringsbank (SVB)

De SVB heeft regiokantoren in Amstelveen, Breda, Deventer, Groningen, Leiden, Nijmegen, Roermond, Rotterdam, Utrecht en Zaanstad. Ga naar de http://www.Svb.nl om de contactgegevens te zien van uw SVB-kantoor.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB)

UWV

Het UWV is bereikbaar voor werknemers, zelfstandigen en uitkeringsgerechtigden op 0900-9294 (lokaal tarief) op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur.

UWVlaatst gewijzigd op 21-03-16

Fout gevonden? Alvast bedankt voor het melden!

Recht op geld - test


Getipt door:
 • Telegraaf
 • AD
 • ING
 • Vara Kassa
 • Margriet
 • Libelle
 • Plus
 • Nibud
 • Anbo
 • Nestor
 • Elsevier
 • Panorama
 • Ouders.nl
 • Zin

Initiatief van Ravi van Leeuwen


Winkelmandje (leeg)

Naar Bespaarboeken

Vragen?

De Sociale Verzekeringsbank (SVB)

De SVB heeft regiokantoren in Amstelveen, Breda, Deventer, Groningen, Leiden, Nijmegen, Roermond, Rotterdam, Utrecht en Zaanstad. Ga naar de http://www.Svb.nl om de contactgegevens te zien van uw SVB-kantoor.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB)

UWV

Het UWV is bereikbaar voor werknemers, zelfstandigen en uitkeringsgerechtigden op 0900-9294 (lokaal tarief) op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur.

UWV
Marieke
Henselmans