Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden

Als u in een gevangenis, een huis van bewaring, een penitentiaire inrichting of een tbs-kliniek verblijft, heeft u geen recht op een uitkering. Dat staat in de Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden. Alleen als u voor een gedeelte van uw straf buiten de strafinrichting verblijft, komt u mogelijk in aanmerking voor een uitkering.

De volgende uitkeringen stoppen meteen als u in de gevangenis zit:

 • Ziektewet;
 • Algemene Ouderdomswet (AOW);
 • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO);
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA);
 • Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jong gehandicapten (Wajong);
 • Algemene nabestaandenwet (Anw);
 • Werkloosheidswet (WW);
 • Wet werk en bijstand (WWB);
 • Toeslagenwet (TW).

Nieuws

19/01/19 90 miljoen voor inzet technologie bij zorg thuis

07/01/19 Gratis ontwikkeladvies voor 45-plusser

28/12/18 Minder drempels om aan het werk te gaan23/12/18 Beeld wachttijden ggz verbeterd

20/12/18 Bezuinigingen WIA van tafel

04/12/18 Hoger minimumloon en meer uitkering voor inwoners Caribisch Nederland

21/11/18 Aanpak kinderarmoede hoger op de agenda van gemeenten

20/11/18 Eenvoudiger aan het werk met een arbeidsbeperking

16/11/18 Gerichte aanpak om achterstand op de arbeidsmarkt te verkleinen

01/10/18 Kabinet zet in op betere gehandicaptenzorg

01/10/18 Strengere aanpak ww-fraude arbeidsmigranten

25/09/18 Eigen risico blijft komende jaren gelijk

10/07/18 Stimulans Wajongers die willen werken of studeren

02/07/18 Door banenafspraak weer meer werk voor mensen met beperking

28/06/18 Minister verbetert transparantie zorgverzekeringen

23/05/18 Kabinet pakt problematische schulden van mensen aan

09/02/18 Vergoeding vervangende geneesmiddelen

06/02/18 Ambachtsacademie voor werkloze 50plussers

05/02/18 Ruim baan voor ambitie, ook met een arbeidsbeperking

25/01/18 Ruim 12.500 extra banen dankzij buitenlandse investeringen

21/12/17 Laagste werkloosheid in 8 jaar

14/12/17 Werken met een arbeidsbeperking levert meer op dan bijstand

17/11/17 Kabinet verlaagt eigen bijdragen voor langdurige zorg

03/11/17 AOW-leeftijd in 2023 niet omhoog

03/11/17 Lagere eigen bijdrage langdurige zorg

02/10/17 Extra geld voor scholing werkzoekenden aardbevingsgebied

29/09/17 Ondernemend uit de schulden, gemeenten bieden hulp

21/09/17 Laagste werkloosheid in 6 jaar

07/09/17 Groen licht voor aanvulling ww

06/09/17 Derde van mensen met uitkering krijgt psychische zorg

25/08/17 € 8 miljoen om armoede en schulden tegen te gaan

13/07/17 Borstkankermiddel Palbociclib in basispakket

06/07/17 12,5 miljoen euro om werknemers gezond te houden

13/06/17 Digitale toolkit ‘Nieuwe Arbowet’

01/06/17 Zorgakkoord huisartsen en multidisciplinaire zorg

01/06/17 AOW blijft ook voor kostendelers op peil

02/05/17 Nieuwe subsidie om kinderen in armoede mee te laten doen

10/03/17 Alle uitkeringsgerechtigden dezelfde vrijwilligersvergoeding

08/03/17 Een adempauze om uit de schuldenspiraal te komen

07/03/17 Breed gedragen oplossing voor berekening minimaal inkomen schuldenaren

21/02/17 Onderzoeken naar gezondheidsverschillen tussen mannen en vrouwen

16/02/17 Laagste werkloosheid in 5 jaar

16/02/17 Vereenvoudiging beslagvrije voet aangenomen

25/01/17 € 4 miljoen voor strijd tegen armoede en schulden

25/01/17 ‘Gezondheid, daar kun je wat van maken!’

17/01/17 Eigen bijdrage minder gestegen dan verwacht

28/12/16 Nieuwe behandeling Hepatitis C in basispakket

23/12/16 Maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 1 januari 2017

21/12/16 Extra geld voor begeleiding naar werk bij psychische aandoening

13/12/16 Wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet naar de Kamer

12/12/16 verdachten aangehouden in onderzoek naar PGB-fraude

29/11/16 Afspraak: Verspilling medicijnen voorkomen door korter voorschrijven

14/11/16 Rol leidinggevende cruciaal bij voorkomen burn-outs

11/11/16 Elk kind recht op winterjas, zwemles en fiets

03/11/16 Gemeenten compenseren minima en chronisch zieken voor zorgkosten

25/10/16 Burgerinitiatief: basisinkomen

20/10/16 Laagste werkloosheid in 4 jaar

14/10/16 Bestaansminimum schuldenaar beter geborgd

20/09/16 Troonrede 2016

20/09/16 Kansen voor álle kinderen: 100 miljoen

03/09/16 Zenuwstimulatie bij verstopping darmen in basispakket

08/07/16 Nauwkeuriger verdeling bijstandsbudgetten

08/07/16 Oorlogsgetroffenen niet gekort op AOW

08/07/16 33 miljoen extra voor revalidatie kwetsbare ouderen

01/07/16 Zorg mensen met beperking voorbereiden op toekomst

30/06/16 Kabinet vraagt SER advies kinderarmoede

30/06/16 Minister compenseert schoolkosten minderjarige mbo’ers

28/06/16 Binnen EU 3.750 meldingen disfunctionerende zorgverleners

27/06/16 Verbeteringen in de schuldhulpverlening

16/06/16 Van Rijn snoeit in zorgregels

16/06/16 EU-landen committeren zich aan armoedeaanpak

07/06/16 Werknemers krijgen meer invloed op hun pensioen

07/06/16 Koning op werkbezoek armoede- schuldenproblematiek in Enschede

24/05/16 Adempauze om uit de schulden te komen

20/05/16 166 miljoen euro subsidie beschikbaar voor nieuw tijdvak Actieve Inclusie

12/05/16 Er komt een sociaal minimum op Bonaire, Saba en Sint Eustatius

29/04/16 Klijnsma kondigt nieuwe vereenvoudigingen Participatiewet en Wet banenafspraak aan

28/04/16 Meer hulp voor ontslagen winkelmedewerkers

15/04/16 Vijf miljoen voor activiteiten Jeugdsportfonds

15/04/16 Klijnsma: kleine pensioenpotjes samenvoegen

13/04/16 Klijnsma lanceert digitale hulp voor berekenen beslagvrije voet

04/04/16 Betere afstemming bij incasso-activiteiten voorkomt oplopende schulden

31/03/16 Vrijwilligers met WW-uitkering mogen aan de slag bij Giro d’Italia

24/03/16 SVB moet meer vaart zetten in organisatie gericht op toekomst

14/03/16 Let op: valse mail van het Ministerie van Volksgezondheid in omloop

10/03/16 Klijnsma: mensen met premiepensioen mogen zelf kiezen

16/02/16 PGB verankerd in zorgverzekeringswet

28/01/16 Minder schuld is minder boete in nieuwe fraudewet

24/01/16 Sectorplan biedt baankansen voor 800 werkzoekenden in grensstreek

18/01/16 Staatssecretaris Klijnsma: 'Korting door afkoop klein pensioen herstellen'

01/01/16 Wet inburgering

01/01/16 Veranderingen 2016: ondernemers

01/01/16 Wijzigingen uitkeringen

01/01/16 Nabestaanden-uitkering Anw aangepast

01/01/16 Ouderentoeslag (extra heffingsvrije vermogen) vervalt

01/01/16 Wijzigingen WW

01/01/16 Wijzigingen AOW

01/01/16 Opgebouwd pensioen zzp’er beschermd voor vermogenstoets bij bijstandsuitkering

01/01/16 Taaleis in de bijstand

23/12/15 Schuldenaar moet voldoende overhouden om van te leven

17/12/15 Veranderingen 2016: wet werk en zekerheid

17/12/15 Veranderingen 2016: AOW-gerechtigde leeftijd

17/12/15 Schippers verbetert subsidieregeling donatie bij leven


Voorwaarden

Als u voor een gedeelte van uw straf buiten de strafinrichting verblijft, kunt u recht hebben op een uitkering. Dit kan:

 • als u deelneemt aan een programma dat gericht is op resocialisatie;
 • als u in een tbs-kliniek verblijft en proefverlof heeft;
 • als u veelpleger bent en onder een speciale strafrechtelijke maatregel valt: plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders (ISD). U moet voor de gevangenschap ook recht hebben gehad op een uitkering;
 • als u in een particulier opvanghuis zoals bijvoorbeeld Leger des Heils verblijft. U moet voor de gevangenschap ook recht hebben gehad op een uitkering.

Als u uit de strafinrichting of tbs-kliniek wordt ontslagen, heeft u weer recht op een uitkering.

Wat kan ik ontvangen?

Hebben uw gezinsleden niet genoeg inkomsten omdat u naar de gevangenis moet, dan kunnen zij een bijstandsuitkering aanvragen. Uw gezinsleden gaan hiervoor naar de gemeentelijke sociale dienst.

Hoe kan ik het aanvragen?

Het UWV regelt het recht op een uitkering en de gemeente of sociale dienst regelt de bijstand.

Meer informatie

Gerelateerde regelingen

Regeling: Werkloosheidswet (WW - uitkering)
Regeling: Algemene nabestaandenwet (Anw)
Regeling: AOW (Algemene Ouderdomswet)
Regeling: Wajong
Regeling: Ziektewet
Regeling: Bijstand
Regeling: WAO-uitkering
Regeling: Toeslagenwet

Vragen?

UWV

Het UWV is bereikbaar voor werknemers, zelfstandigen en uitkeringsgerechtigden op 0900-9294 (lokaal tarief) op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur.

UWVlaatst gewijzigd op 01-02-16

Fout gevonden? Alvast bedankt voor het melden!

Recht op geld - test


Getipt door:
 • Telegraaf
 • AD
 • ING
 • Vara Kassa
 • Margriet
 • Libelle
 • Plus
 • Nibud
 • Anbo
 • Nestor
 • Elsevier
 • Panorama
 • Ouders.nl
 • Zin

Initiatief van Ravi van Leeuwen


Winkelmandje (leeg)

Naar Bespaarboeken

Vragen?

UWV

Het UWV is bereikbaar voor werknemers, zelfstandigen en uitkeringsgerechtigden op 0900-9294 (lokaal tarief) op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur.

UWV
Marieke
Henselmans