Tabellen

Werk


Tabel: Minimumloon (bruto)
leeftijdper maandper weekper dag
23 jaar en ouder € 1.594,20 € 367,90 € 73,58
22 jaar € 1.594,20 € 367,90 € 73,58
21 jaar € 1.355,05 € 312,70 € 62,54
20 jaar € 115,95 € 257,55 € 51,51
19 jaar € 814,60 € 202,35 € 40,47
18 jaar € 757,25 € 174,75 € 34,95
17 jaar € 629,70 € 145,30 € 29,06
16 jaar € 550,00 € 126,95 € 25,39
15 jaar € 478,25 € 110,35 € 22,07

Tabel: Minimumloon per uur (bruto)
leeftijd36 uur per week38 uur per week40 uur per week
23 jaar en ouder € 10,22 € 9,69 € 9,20
22 jaar € 10,22 € 9,69 € 9,20
21 jaar € 8,69 € 8,23 € 7,82
20 jaar € 7,16 € 6,78 € 6,44
19 jaar € 5,63 € 5,33 € 5,06
18 jaar € 4,86 € 4,60 € 4,37
7 jaar € 4,04 € 3,83 € 3,64
16 jaar € 3,53 € 3,35 € 3,18
15 jaar € 3,07 € 2,91 € 2,76

Tabel: Heffingskortingen 2018
heffingskortingjonger dan AOW-leeftijdAOW-leeftijd en ouder
Maximale algemene heffingskorting lagere inkomens € 2.265,00 € 1.157,00
Algemene heffingskorting hogere inkomens € 0,00 € 0,00
Maximale arbeidskorting lagere inkomens € 3.249,00 € 1.659,00
Arbeidskorting hogere inkomens € 0,00 € 0,00
Maximale werkbonus € 0,00 € 0,00
Maximale inkomensafhankelijke combinatiekorting € 2.801,00 € 1.431,00
Jonggehandicaptenkorting € 728,00 € 0,00
Ouderenkorting € 0,00 € 1.418,00
Ouderenkorting bij een inkomen boven € 36.057 (€ 35.949) € 0,00 € 72,00
Alleenstaande ouderenkorting € 0,00 € 423,00
Korting groene beleggingen
(van de vrijstelling in box 3)
0,7% 0,7%
Levensloopverlofkorting (per jaar van deelname tot 2012) € 212,00 € 0,00

Tabel: AOW leeftijd
Uw geboortedatumJaar waarin u AOW krijgtLeeftijd waarop uw AOW-uitkering ingaat
Voor 1 januari 1948 2012 65
Na 31 december 1947 en voor 1 december 1948 2013 65 + 1 maand
Na 30 november 1948 en voor 1 november 1949 2014 65 + 2 maand
ANa 31 oktober 1949 en voor 1 oktober 1950 2015 65 + 3 maand
Na 30 september 1950 en voor 1 juli 1951 2016 65 + 6 maand
Na 30 juni 1951 en voor 1 april 1952 2017 65 + 9 maand
Na 31 maart 1952 en voor 1 januari 1953 2018 66
Na 31 december 1952 en voor 1 september 1953 2019 66 + 4 maand
Na 31 augustus 1953 en voor 1 mei 1954 2020 66 + 8 maand
Na 30 april 1954 en voor 1 januari 1955 2021 67
Na 31 december 1954 en voor 1 oktober 1955 2022 67 + 3 maanden

Tabel: Werkbonus 2017
Arbeidsinkomen meer danArbeidsinkomen niet meer danWerkbonus
€ 0 € 17.327 geen
€ 17.327 € 19.252 58,1% x (arbeidsinkomen - € 17.327)
€ 19.252 € 23.104 € 1.119
€ 23.104 € 33.694 € 1.119 - 10,567% x (arbeidsinkomen - € 23.104)
€ 33.694 geen

Tabel: Arbeidskorting- nog niet AOW-leeftijd (2017)
Arbeidsinkomen meer danArbeidsinkomen niet meer danArbeidskorting
- € 9.309 1,772% x arbeidsinkomen
€ 9.309 € 20.108 € 165 + 28,317% x (arbeidsinkomen - € 9.309)
€ 20.108 € 32.444 € 3.223
€ 32.444 € 121.972 € 3.223 - 3,6% x (arbeidsinkomen - € 32.444)
€ 121972 - € 0
Arbeidskorting- AOW-leeftijd (2017)
Arbeidsinkomen meer danArbeidsinkomen niet meer danArbeidskorting
- € 9.309 0,904% x arbeidsinkomen
€ 9.309 € 20.108 € 86 + 14,449% x (arbeidsinkomen - € 9.309)
€ 20.108 € 32.444 € 1.645
€ 32.444 € 131.972 € 1.645 - 1,837% x (arbeidsinkomen - € 32.444)
€ 121.972 - € 0

Tabel: Tijdelijke heffingskorting voor vroeggepensioneerden
jaarheffingskorting
2016 vervallen
2015 0,33% met een maximum van € 61
2014 0,67% met een maximum van € 121

Tabel: Belastingschijven 2017
Belastbaar inkomen meer danmaar niet meer danheffing over totaal van de schijven
Jonger dan AOW-leeftijd
- € 19.982,00 € 7.303,00
€ 19.982,00 € 33.791,00 € 12.937,00
€ 33.791,00 € 67.072,00 € 26.515,00
AOW-leeftijd en ouder
Geboren vanaf 1 januari 1946
- € 19.982,00 € 3.726,00
€ 19.982,00 € 33.791,00 € 6.888,00
€ 33.791,00 € 67.072,00 € 20.466,00
Geboren vóór 1 januari 1946
- € 19.982,00 € 3.726,00
€ 19.982,00 € 34.130,00 € 6.965,00
€ 34.130,00 € 67.072,00 € 20.405,00

Kinderen

Tabel: Maximumuurtarief Kinderopvangtoeslag 2017
OpvanginstellingSoort opvangmaximum uurtarief
Kindercentrum Dagopvang € 7,45
Buitenschoolse opvang (BSO) € 6,95
Gastouderopvang Dagopvang € 5,91
Buitenschoolse opvang (BSO) € 5,91

Tabel: Kinderbijslag (per kwartaal) 2017
0 t/m 5 jaar6 t/m 11 jaar12 t/m 17 jaar
per kind € 202,23 € 245,57 € 288,90

Tabel: Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2017 - U bereikt in 2017 nog niet de AOW-leeftijd
Arbeidsinkomen meer danArbeidsinkomen niet meer danInkomensafhankelijke combinatiekorting
€ 0 € 4.895 Geen. Krijgt u zelfstandigenaftrek? Dan € 1.043.
€ 4.895 € 33.049 € 1.043 + 6,159% x (arbeidsinkomen - € 4.895)
€ 33.049 - € 2.778

U bereikt in 2017 de AOW-leeftijd

Als u in 2017 de AOW-leeftijd bereikt, hebt u te maken met een aangepast belastingtarief. Dit beïnvloedt ook uw inkomensafhankelijke combinatiekorting in 2017. De hoogte van deze heffingskorting berekent u met online formulier 'Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2017' op Mijn Belastingdienst.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2017 - U hebt in 2017 het hele jaar de AOW-leeftijd
Arbeidsinkomen meer danArbeidsinkomen niet meer danInkomensafhankelijke combinatiekorting
€ 0 € 4.895 Geen. Krijgt u zelfstandigenaftrek? Dan € 533.
€ 4.895 € 33.049 € 533 + 3,143% x (arbeidsinkomen - € 4.895)
€ 33.049 - € 1.418

Wezen en nabestaanden


Tabel: Nabestaandenuitkering (t/m december 2018)
Met heffingskortingZonder heffingskorting
Bruto € 1.203,65 € 1.203,65
Loonheffing € 250,33 € 439,08
Netto € 953,32 € 764,57

Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming Anw van € 16,92. Het vakantiegeld is bruto € 84,43 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.


Tabel: Nabestaandenuitkering voor nabestaanden die al vóór 1 juli 1996 AWW hadden (bedragen t/m juli 2017)
Met heffingskortingZonder heffingskorting
Bruto € 495,18 € 495,18
Loonheffing € 0,00 € 180,92
Netto € 495,18 € 314,26

Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming Anw van € 16,92. Het vakantiegeld is bruto € 38,26 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.


Tabel: Wezenuitkering voor wezen t/m 9 jaar (2017)
Met heffingskortingZonder heffingskorting
Bruto € 396,67 € 396,67
Loonheffing € 0,00 € 144,67
Netto € 396,67 € 252,00

Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming Anw van € 16,92. Het vakantiegeld is bruto € 27,02 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.


Tabel: Wezenuitkering voor wezen van 10 t/m 15 jaar (2017)
Met heffingskortingZonder heffingskorting
Bruto € 561,55 € 586,55
Loonheffing € 25,00 € 213,75
Netto € 554,94 € 372,80

Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming Anw van € 16,92. Het vakantiegeld is bruto € 40,53 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.


Tabel: Wezenuitkering voor wezen van 16 t/m 20 jaar (2017)
Met heffingskortingZonder heffingskorting
Bruto € 776,43 € 776,43
Loonheffing € 94,08 € 282,83
Netto € 682,35 € 493,60

Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming Anw van € 16,92. Het vakantiegeld is bruto € 54,04 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.


Tabel: Nabestaandenuitkering bij verzorgingsrelaties (t/m juli 2017)
Met heffingskortingZonder heffingskorting
Bruto € 779,65 € 779,65
Loonheffing € 95,75 € 284,50
Netto € 683,90 € 495,15

Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming Anw van € 16,92. Het vakantiegeld is bruto € 60,30 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

Ziekte en gehandicapt


Tabel: Hoogte ziektewetuitkering
Uw situatieHoogte ziektewetuitkering
U bent ziek 70% van het dagloon
U wordt voor of direct na uw zwangerschapsverlof ziek door de zwangerschap of bevalling 100% van het dagloon
U wordt ziek door orgaandonatie 100% van het dagloon
U bent ziek en gedeeltelijk arbeidsongeschikt Uitkering volgens cao-afspraken

Tabel: Hoogte Wajong-uitkering tot 1 januari 2018
SituatieHoogte Wajong-uitkering
U kunt niet werken 75% van het minimumloon
U kunt werken Maximaal 75% van het minimumloon
U gaat naar school of u studeert 25% van het minimumloon
Tabel: Hoogte Wajong-uitkering vanaf 1 januari 2018
SituatieHoogte Wajong-uitkering
U kunt niet werken 75% van het minimumloon
U kunt werken Maximaal 70% van het minimumloon
U gaat naar school of u studeert 25% van het minimumloon

Tabel: Jonggehandicaptenkorting
JaarJonggehandicapten
2017 € 722
2016 € 719
2015 € 715
2014 € 708

Tabel: Bruto maximumbedragen IOAW per 1 januari 2017
Situatietotaal
Gehuwde en ongehuwde partners, beiden 21 jaar of ouder € 1.608,48
Alleenstaande vanaf 23 jaar € 1.245,01

Studie en scholing


Tabel: Bedragen per maand geldig van januari 2017 t/m 31 juli 2017
BasistoelageJanuari t/m juli 2017
thuiswonend € 113,66
uitwonend € 265,01

Tabel: Bedragen per maand geldig van augustus 2016 t/m 31 juli 2017
Aanvullende toelage (maximaal)Augustus 2016 t/m juli 2017
Voortgezet onderwijs onderbouw € 80,14
Voortgezet onderwijs bovenbouw € 87,74
Voortgezet speciaal onderwijs (vso) € 53,24
Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) € 117,37
Particulier voortgezet onderwijs onderbouw € 109,73
Particulier voortgezet onderwijs bovenbouw € 117,37

Tabel: Jonggehandicaptenkorting
JaarJonggehandicapten
2017 € 722
2016 € 719
2015 € 715
2014 € 708

Tabel: Bedragen per maand geldig van januari 2017 t/m 31 juli 2017
uitwonendthuiswonend
Basisbeurs € 265,01 € 113,66
Aanvullende beurs* € 361,76 € 339,96
Lenen € 179,86 € 179,86
Totaal € 811,07 € 602,38

*) Als je nog geen lesgeld hoeft te betalen, dan is de maximale aanvullende beurs of lening € 96,25 lager.


Tabel: Maximale bedragen deeltijders schooljaar 2016-2017
Lesminuten per weekTegemoetkoming in het cursusgeldTegemoetkoming in de schoolkosten
540 of meer € 73,30 366.5
270 tot 540 € 54,13 270.65
Minder dan 270 € 54,13 270.65

Recht op geld - test


Getipt door:
 • Telegraaf
 • AD
 • ING
 • Vara Kassa
 • Margriet
 • Libelle
 • Plus
 • Nibud
 • Anbo
 • Nestor
 • Elsevier
 • Panorama
 • Ouders.nl
 • Zin

Initiatief van Ravi van Leeuwen


Winkelmandje (leeg)

Naar Bespaarboeken


Marieke
Henselmans

Marieke Henselmans is dé besparings-deskundige van Nederland. Bestel hier haar boeken of lees haar wekelijkse column.


Meer bespaarboeken...