Nieuws

datum: 26/01/16
bron: rijksoverheid.nl


Samen aan de slag met informele zorg

De toekomstagenda bevat aanbevelingen en aandachtspunten op vijf thema’s rondom informele zorg en ondersteuning. Voor elk thema zijn door een werkgroep acties geformuleerd waar koepelorganisaties, aanbieders, cliëntorganisaties, overheden en andere betrokkenen mee aan de slag kunnen. Het is vooral belangrijk dat deze acties zichtbaar worden in de lokale praktijk.

De voorzitters van de werkgroepen van de toekomstagenda hebben de staatssecretaris opgeroepen om (ook) op het landelijke niveau aandacht te blijven vragen voor informele zorg. Overheden en landelijke partijen hebben volgens de voorzitters een belangrijke rol bij het wegnemen van (wettelijke) belemmeringen, het verzamelen en verspreiden van goede voorbeelden en het gericht ondersteunen van de lokale praktijk. De staatssecretaris heeft toegezegd te bezien hoe de hij partijen kan ondersteunen. Tevens heeft hij de voorzitters uitgenodigd om te komen met een gezamenlijke visie over de positie van informele zorg in de samenleving. Hier geven de voorzitters graag gehoor aan.

Tijdens de bijeenkomst was speciale aandacht voor de resultaten van de vijfde werkgroep ‘burgers aan het roer.’ Deze werkgroep is als laatste van start gegaan en had als centrale vraag hoe actieve bewoners, organisaties en de overheid als partners kunnen werken aan het versterken van de samenleving. De werkgroep is ervan overtuigd dat het geven van meer zichtbaarheid, invloed en zeggenschap aan burgers noodzakelijk is om betere zorg en ondersteuning mogelijk te maken.

De Toekomstagenda Informele zorg en ondersteuning is samengesteld in samenwerking met partijen die vanuit verschillend perspectief betrokken zijn bij ondersteuning van mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Dit varieert van zorg- en welzijnsorganisaties tot gemeenten en van verzekeraars tot patiënten- en cliëntenorganisaties. De Toekomstagenda bevat aanbevelingen en actiepunten rondom vijf thema's:

• verbetering van de samenwerking tussen formele en informele zorg;
• goede toerusting en ondersteuning van mantelzorgers en zorgvrijwilligers;
• deskundigheidsbevordering van beroepskrachten met name als het gaat om de samenwerking met mantelzorgers en zorgvrijwilligers;
• betere aansluiting bij nieuwe vormen van vrijwilligerswerk;
• informele ondersteuning om maatschappelijk actief te blijven.

De partijen droegen zelf aan welke thema’s zij het meest urgent vonden, gelet op de maatschappelijke vraagstukken en nieuwe beleidsontwikkelingen. Ze werkten deze thema’s in vijf werkgroepen nader uit en stelden aanbevelingen en actiepunten op, gericht op zorg-, welzijnaanbieders, vrijwilligers- en beroepsorganisaties, lokale overheden, zorgverzekeraars en de landelijke overheid en instanties.trefwoorden:

Laatste nieuwsberichten

 • 18/12/19 Kwaliteitstoets op monumentensubsidie
 • 22/01/19 Eerste Kamer stemt in met wet vermindering administratieve lasten Wmo en Jeugdwet
 • 19/01/19 90 miljoen voor inzet technologie bij zorg thuis
 • 07/01/19 Gratis ontwikkeladvies voor 45-plusser
 • 28/12/18 Minder drempels om aan het werk te gaan
 • 23/12/18 Beeld wachttijden ggz verbeterd
 • 20/12/18 Bezuinigingen WIA van tafel
 • 04/12/18 Hoger minimumloon en meer uitkering voor inwoners Caribisch Nederland
 • 21/11/18 Kabinet beraadt zich op vernieuwing pensioenstelsel
 • 21/11/18 Aanpak kinderarmoede hoger op de agenda van gemeenten
 • Meer nieuws...
  Recht op geld - test


  Getipt door:
  • Telegraaf
  • AD
  • ING
  • Vara Kassa
  • Margriet
  • Libelle
  • Plus
  • Nibud
  • Anbo
  • Nestor
  • Elsevier
  • Panorama
  • Ouders.nl
  • Zin

  Initiatief van Ravi van Leeuwen


  Winkelmandje (leeg)

  Naar Bespaarboeken


  Marieke
  Henselmans

  Marieke Henselmans is dé besparings-deskundige van Nederland. Bestel hier haar boeken of lees haar wekelijkse column.


  Meer bespaarboeken...