Nieuws

datum: 12/05/16
bron: rijksoverheid


Er komt een sociaal minimum op Bonaire, Saba en Sint Eustatius

Er komt een sociaal minimum, afgeleid van het wettelijk minimumloon op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. De onderstand (bijstand) kan daar dan in stappen naar toe groeien. Ook komen er maatregelen om investeringen en werkgelegenheid te stimuleren. Hiermee reageert  het kabinet op de bevindingen van de commissie Spies.

De commissie Spies concludeert dat er goede vooruitgang en verbeteringen zichtbaar zijn in de gezondheidszorg en het onderwijs. Tegelijk plaatst de commissie Spies kritische kanttekeningen en constateert dat veel inwoners teleurgesteld zijn over het welvaartspeil. Daarom stelt het kabinet een aantal gerichte en specifieke maatregelen voor om armoede te bestrijden. Deze komen bovenop de al bestaande afspraken en overeenkomsten tussen Nederland en elk van de drie eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius. 

Het kabinet is zich bewust van de lokale omstandigheden van de inwoners van Caribisch Nederland en kiest ervoor gericht in te zetten op verbeteringen, en een impuls te geven aan de sociaal economische ontwikkeling. Om de levensstandaard van kwetsbare groepen te verbeteren wil het kabinet een sociaal minimum vaststellen afgeleid van het wettelijk minimumloon. De onderstand (bijstand) kan daar in stappen naar toe groeien. Naast verbetering van de koopkracht wordt ook de economische structuur versterkt. Het ministerie van Economische Zaken stelt kennis en expertise beschikbaar voor consumentenbescherming en mededinging. Ook krijgen de eilanden meer tijd om Nederlandse wetten over te nemen en blijven sommige ‘Antilliaanse’ wetten van kracht. In samenspraak met het lokale openbaar bestuur zal de ambtelijke organisatie worden versterkt om zo tot betere dienstverlening aan bewoners en het bedrijfsleven te komen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zet in op het verbeteren van de eilandelijke woningmarkt. Dat moet leiden tot de bouw van meer huur- en koopwoningen. Ook biedt het kabinet hulp aan bij kinderopvang op de eilanden en is bereid de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg op Bonaire over te nemen, zoals op Saba en Sint Eustatius al gebruikelijk is.

Verbetering van de koopkracht is niet alleen een zaak van het kabinet. Het vergt een gezamenlijke inspanning van overheden, bedrijven, instelling en inwoners aan beide zijden van de oceaan.

Met die maatregelen reageert het kabinet op de bevindingen van de commissie Spies. Deze commissie onderzocht hoe de nieuwe staatkundige structuur, vijf jaar na de invoering ervan, in de praktijk uitpakt op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De drie eilanden werden op ’10-10-10’ onderdeel van Nederland als openbaar lichaam. Curaçao en Sint Maarten kregen de status van autonome landen binnen het Koninkrijk.


Zie ook:

Bijstand


trefwoorden:

Laatste nieuwsberichten

 • 02/10/18 Meer verlof voor partner bij geboorte baby
 • 01/10/18 Strengere aanpak ww-fraude arbeidsmigranten
 • 01/10/18 Kabinet zet in op betere gehandicaptenzorg
 • 25/09/18 Eigen risico blijft komende jaren gelijk
 • 24/09/18 Tegemoetkoming Q-koorts
 • 16/08/18 Rijksbijdrage voor middelbare scholen wordt versimpeld
 • 03/08/18 Reiskostenvergoeding voor examenleerlingen VMBO Maastricht
 • 01/08/18 Veranderingen voor komend schooljaar (2018-2019)
 • 10/07/18 Stimulans Wajongers die willen werken of studeren
 • 10/07/18 Helderheid over schoolkosten mbo
 • Meer nieuws...
  Recht op geld - test


  Getipt door:
  • Telegraaf
  • AD
  • ING
  • Vara Kassa
  • Margriet
  • Libelle
  • Plus
  • Nibud
  • Anbo
  • Nestor
  • Elsevier
  • Panorama
  • Ouders.nl
  • Zin

  Initiatief van Ravi van Leeuwen


  Winkelmandje (leeg)

  Naar Bespaarboeken


  Marieke
  Henselmans

  Marieke Henselmans is dé besparings-deskundige van Nederland. Bestel hier haar boeken of lees haar wekelijkse column.


  Meer bespaarboeken...