Nieuws

datum: 22/02/16
bron: rijksoverheid.nl


Gemeenten mogen vooruitlopen op verbeteringen in Participatiewet en Wet banenafspraak

Naar aanleiding van signalen van werkgevers en gemeenten wil staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het makkelijker maken om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Gemeenten en het UWV mogen alvast vooruit lopen op verbeteringen in de Participatiewet en de Wet banenafspraak, nog voordat deze wijzigingen in werking zijn getreden.

Zo kunnen leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs zonder beoordeling door UWV in het doelgroepregister worden opgenomen. Hierdoor weten werkgevers meteen dat ze meetellen voor de banenafspraak als ze hen in dienst nemen. Verder kunnen werkgevers naar verwachting binnen enkele maanden ook loonkostensubsidie aanvragen voor jongeren die ze nu al in dienst hebben, maar die vanwege hun beperkingen niet het minimumloon kunnen verdienen.

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bereidt wetswijziging voor om dit mogelijk te maken. Nog voordat die wet in werking treedt mogen de uitvoerders hier al op vooruit lopen, schrijft Klijnsma in een brief die ze vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Gemeenten kunnen de wijzigingen voor de loonkostensubsidie uitvoeren vanaf de indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer. Dit zal naar verwachting rond de zomer van dit jaar gebeuren.

Volgens de bewindsvrouw kan er op de wetgeving vooruit worden gelopen, omdat alle partijen die er mee te maken hebben, het belang van deze verbeteringen inzien. Zo wordt met het besluit om leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs niet eerst te laten beoordelen voor de banenafspraak veel tijd en energie bespaard. “Zo kunnen zij veel sneller aan de slag. Dat is niet alleen prettig voor henzelf, maar natuurlijk ook voor de werkgever”, stelt de staatssecretaris in de Kamerbrief.

De Participatiewet is vorig jaar in werking getreden. Het belangrijkste doel is om de arbeidsmarkt veel toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. Klijnsma: “Ik volg de uitvoering op de voet. Als er aanleiding voor is blijf ik inzetten op verdere verbeteringen”.

Het aantal aanvragen voor een plek in het doelgroepregister is het laatste half jaar fors toegenomen. Vorig jaar zijn ruim 7200 aanvragen ingediend. Van 59 procent van de afgehandelde aanvragen concludeerde het UWV dat de aanvrager inderdaad tot de doelgroep van de banenafspraak behoort. Hierdoor kunnen zij aan de slag met loonkostensubsidie van de gemeente en zo nodig andere ondersteuning.


Zie ook:

Participatiewet


trefwoorden:

Laatste nieuwsberichten

 • 04/12/18 Hoger minimumloon en meer uitkering voor inwoners Caribisch Nederland
 • 21/11/18 Kabinet beraadt zich op vernieuwing pensioenstelsel
 • 21/11/18 Aanpak kinderarmoede hoger op de agenda van gemeenten
 • 20/11/18 Eenvoudiger aan het werk met een arbeidsbeperking
 • 19/11/18 Meer werkbeurzen voor cultuurtalenten
 • 16/11/18 Gerichte aanpak om achterstand op de arbeidsmarkt te verkleinen
 • 02/10/18 Meer verlof voor partner bij geboorte baby
 • 01/10/18 Strengere aanpak ww-fraude arbeidsmigranten
 • 01/10/18 Kabinet zet in op betere gehandicaptenzorg
 • 25/09/18 Eigen risico blijft komende jaren gelijk
 • Meer nieuws...
  Recht op geld - test


  Getipt door:
  • Telegraaf
  • AD
  • ING
  • Vara Kassa
  • Margriet
  • Libelle
  • Plus
  • Nibud
  • Anbo
  • Nestor
  • Elsevier
  • Panorama
  • Ouders.nl
  • Zin

  Initiatief van Ravi van Leeuwen


  Winkelmandje (leeg)

  Naar Bespaarboeken


  Marieke
  Henselmans

  Marieke Henselmans is dé besparings-deskundige van Nederland. Bestel hier haar boeken of lees haar wekelijkse column.


  Meer bespaarboeken...